PRACOWNIK SOCJALNY

Nauka w Kolegium jest bezpłatna, bez ograniczeń wiekowych, bez egzaminów wstępnych, trwa trzy lata w systemie dziennym lub zaocznym, wymogiem koniecznym ustawowo jest posiadanie matury. Informacji na temat kierunku i naboru udziela p. mgr Justyna Dutkiewicz – kierująca działalnością Kolegium, pod nr tel.: 516 059 408. Rok szkolny trwa od października.

Zawód poszukiwany, absolwenci naszego Kolegium są chętnie zatrudniani przez instytucje pomocy społecznej.

Z A P R A S Z A M Y !!!