Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego nr 2 w Poznaniu działając w oparciu o zgodę  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.02.2014 r. DPS-VI-5111-1256-32MJ/14:

Ogłasza nabór na szkolenie – Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Termin uruchomienia 9 edycji Specjalizacji przewidziany jest na dzień 06.02.2021 r. – zakończenie 21.11.2021 r. 

Harmonogram skrócony

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej dedykowana jest dla osób, które chcą kierować jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i dlatego są zobowiązane ukończyć powyższe szkolenie .

Warunki szkolenia w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r.[1] oraz na podstawie art. 122 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Realizowany przez Centrum program liczy 285 godzin dydaktycznych (10 godzin konsultacji prac dyplomowych prowadzonych jest w trzech osobnych grupach).

Naszym nadrzędnym celem edukacyjnym jest by osoby zajmujące kierownicze stanowiska  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej odznaczały się interdyscyplinarną wiedzą. Koniecznym zatem staje się posiadanie kompetencji w zakresie zasad udzielania świadczeń pomocy społecznej i prowadzenia postępowań administracyjnych dla ich przyznawania.

Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej zapisu mówiącego o konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kadrę pomocy społecznej podkreśla znaczenie pomocy społecznej jako instytucji polityki państwa jak również wskazuje, że pomaganie innym wymaga profesjonalnego przygotowania zawodowego, które nie kończy się wraz ze zdobyciem dyplomu. Wykonywanie pracy socjalnej, przyznawanie świadczeń, wydawanie wiążących decyzji administracyjnych i zarządzanie instytucjami pomocy społecznej wymaga wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Koszt jednostkowy uczestnika to 3 100,00 PLN

Program oraz kadra wykładowców: Program Specjalizacji został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu (Dz. U. z 2012, poz.1081). Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Pracy i Polityki społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

Kierownik Kursów Zawodowych

Renata Dobrzyńska

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081).

PEŁNA OFERTA – ZAPISZ SIĘ:

wstępne zgłoszenie – specjalizacje

INFORMACJE OGÓLNE:

Ze względu na remont budynku WSCKZiU nr 2 przy ulicy Mostowej 6 zajęcia odbywać się w budynku przy ul. Grobla 26, gdzie na czas długotrwałego remontu przenieśliśmy zaplecze wykładowe i administracyjne.

– sprawy administracyjne mogą Państwo załatwić w  pok.110 (1 piętro)

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Jak dojechać?

    • z dworca kolejowego lub autobusowego Poznań Główny dojechać można np. tramwajem 5 (Most Dworcowy -> Plac Bernardyński – ok 25 min.) lub dojechać na przystanek AWF + autobus 74 lub ok. 15 min. pieszo. Można też dojść pieszo z Dworca ok. 30-35 min.,
  • z dworca kolejowego Poznań – Garbary ok. 20 min pieszo, lub dojazd autobusami 74 lub 90 (ok 6 min + 5 min pieszo),
  • trasę mogą Państwo sprawdzić na stronie http://poznan.jakdojade.pl,
  • Samochodem można dojechać pod sam budynek przy Mostowej lub Garbary (miejska strefa parkowania, soboty i niedziele bezpłatnie). Nie ma możliwości zaparkowania na terenie Centrum.

INNE:

  • w budynku znajdują się automaty z kawą i przekąskami, w najbliższej okolicy jest kilka punktów gastronomicznych.

REKRUTACJA TRWA DO 22 GRUDNIA 2020r.: