KKZ – nauka bezpłatna – Uprawnienia zawodowe

Zapraszamy na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) w zawodzie Opiekun medyczny. Kurs adresowany jest do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wymagana jest pełnoletniość i ukończone co najmniej gimnazjum (lub szkoła podstawowa w starym 8 klasowym systemie lub szkoła zawodowa).  

 

Opis kursu Opiekun Medyczny:

 • KKZ prowadzony jest wg programu nauczania uwzględniając podstawę programową kształcenia w zawodzie Opiekun medyczny.
 • Osoba, która uzyska zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.
 • Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie .

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (lub stacjonarnej) tj. piątek – sobota lub sobota – niedziela lub będą ustalone z grupą. Nauka na KKZ jest bezpłatna. Kwalifikacyjny kurs zawodowy przygotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu, potrzeb bio- psycho- społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

  Miejsca pracy opiekuna medycznego:

 • Zakłady opieki zdrowotnej,
 • Zakłady opiekuńczo- lecznicze, zakłady pielęgniarsko – opiekuńcze,
 • Podstawowa opieka zdrowotna( opieka środowiskowa, domowa),
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób wymagających opieki,
 • Hospicja, domy pomocy społecznej,
 • Własna działalność.

Absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców.  

Prowadzący: Kadra dydaktyczna WSCKZiU nr 2 w Poznaniu. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, praktyczne doświadczenie oraz realizują zajęcia w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych.  

Termin zgłoszeń: od maja do lipca 2017. Zajęcia prowadzone będą (po zebraniu co najmniej grupy 20 osobowej) w okresie wrzesień 2017 ~ kwiecień/maj 2018 . Prosimy o podanie aktualnego adresu oraz nr tel. na zgłoszeniu.  

Dokumenty: PODANIE – Kkz