📣 UWAGA 📣 POWRÓT DO SZKOŁY 📣
Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje:
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe ❗️❗️❗️
 
Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. 😷😷😷
 
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. 🤗😷🤗
Prosimy słuchaczy o kontakt z wychowawcami, opiekunami klasy w celu ustalenia szczegółów dotyczących organizacji zajęć ❗️
 
Zajęcia teoretyczne nadal będą prowadzone w trybie zdalnym ❗️