Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że 15 lipca 2021 roku w Toruniu, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Pani Jadwiga Szumska. Osoba, która wniosła ogromny wkład w kształcenie pielęgniarek. Składamy rodzinie i przyjaciołom szczere wyrazy współczucia, zapewniając zmarłej p. Jadwidze zasłużone miejsce w naszej pamięci . 😪😪😪