ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM BEZ MATURY

KIERUNKI DZIENNE I ZAOCZNE :

  • Asystentka Stomatologiczna
  • Higienistka Stomatologiczna
  • Technik Dentystyczny
  • Asystent Osoby Niepełnosprawnej
  • Opiekun Medyczny
  • Opiekun Osoby Starszej
  • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
  • Opiekunka Dziecięca

ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE Z WYKSZTAŁCENIEM ŚREDNIM POSIADAJĄCE MATURĘ

  • Pracownik socjalny ( tryb dzienny i zaoczny)

ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE Z WYKSZTAŁCENIEM PODSTAWOWYM ( 8 KLAS), GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁY ZAWODOWEJ

  • Opiekun Medyczny w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ( tryb zaoczny)

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja. Zapraszamy https://wsck.pl/rekrutacja/