ROZPOCZYNAMY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ofertą bezpłatnych kierunków medycznych i społecznych w zakładce: Rekrutacja. Wszystkie kierunki medyczne proponujemy osobom z wykształceniem średnim bez matury. Jedynym wyjątkiem w obszarze społecznym jest Pracownik socjalny, gdzie matura jest wymogiem ustawowym! Mamy także propozycję dla osób dorosłych po gimnazjum, szkole podstawowej ( 8 klas) oraz szkole zawodowej w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ). Każdy kierunek kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie a absolwenci naszej placówki są chętnie zatrudniani. ZAPRASZAMY !