Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu uzyskało

 ZGODĘ

NA PROWADZENIE SZKOLENIA SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

 

Na podstawie 121 art. Ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769, z późn. zm.), Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 lutego 2018r. wydał zgodę na prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie Superwizji pracy socjalnej (Dz. U. z 2016., poz. 2087).

Warunkiem przystąpienie do szkolenia jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownik socjalny oraz co najmniej 5 letni staż w zawodzie pracownika socjalnego lub dokumenty potwierdzające doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 500 godzin szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku.

Szkolenie będzie trwało minimum 18 miesięcy.

Realizowany przez Centrum program szkolenia liczy 480 godzin dydaktycznych (w tym 100 godzin praktyk superwizyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej).

Program oraz kadra wykładowców: Program szkolenia – „Superwizja pracy socjalnej” został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w paragrafie 5 i 6 rozporządzenia(Dz. U. z 2016r. Poz. 2087).

Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

Szczegółowe informacje (zapisy) znajdują się na stronie: wstępne zgłoszenie – specjalizacje

 

                                                                                                                                                                          Renata Dobrzyńska

                                                                                                                                                              Kierownik kursów zawodowych