Wzorem lat ubiegłych WSCKZiU nr 2 w Poznaniu organizuje konkurs “W centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie”. 📸
Zapraszamy słuchaczy do udziału w tegorocznej edycji konkursu fotograficznego, który oferuje ciekawe nagrody. 🏆
 
W linku Regulamin konkursu, dokumenty zgłoszeniowe i termin nadsyłania prac: REGULAMIN KONKURS FOTOGRAFII
 
Uczestnicy składają prace konkursowe w sekretariacie swojego Centrum (osobiście lub pocztą – decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 19 listopada 2021 r. 🤗