Szanowni Państwo, słuchacze!

📢 UWAGA SŁUCHACZE 📢
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. praktyki zawodowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednakże specyfika kształcenia w zawodach medycznych i okołomedycznych wymaga realizacji zajęć praktycznych pod okiem nauczyciela, dlatego w celu wyposażenia słuchaczy w niezbędne umiejętności na możliwie najwyższym poziomie realizacja zajęć praktycznych będzie odbywać się na terenie Centrum z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Prosimy słuchaczy o skontaktowanie się z prowadzącymi praktyki zawodowe. 😷