ZAPROSZENIE OTWARTE

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, jako współorganizator zaprasza do wzięcia udziału w otwartym cyklu seminariów:

On-line on-soul 2020  Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Terapii i Edukacji Społecznej  Stowarzyszenie.

Do zaproszenia dołączamy link  do strony Instytutu Socjologii UJ, na której zamieszczono plan całego cyklu seminariów:  https://socjologia.uj.edu.pl/nauka/on-line-on-soul-2020, gdzie mogą się Państwo zapoznać ze szczegółowymi tematami spotkań seminaryjnych i zarejestrować swój akces. Podajemy maila kontaktowego UJ

Zgłoszenia drogą mailową proszę przesłać na adres: online.onsoul2020@gmail.com  – w tytule wiadomości prosimy wpisać tytuł lub datę seminarium, w którym chcą Państwo wziąć udział oraz podać swojego maila, na który zostanie wysłane indywidualne  dedykowane zaproszenie, celem aktywnego wzięcia udziału w wybranym seminarium.

Aby wziąć udział w seminarium podczas cyklu spotkań należy przejść do wyżej wymienionego linku, gdzie zapoznają się Państwo ze szczegółową instrukcją dotyczącą wzięcia udziału w seminariach. Jest to możliwe dzięki naszej współpracy z UJ,  którą uruchomiliśmy podczas trwania pandemii,  kiedy zajęcia na szkoleniu SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ zostały wstrzymane. W związku z powyższym chcąc wypracować najlepsze rozwiązanie  rozpoczęliśmy współpracę bezpośrednio z  dr hab. Hubertem  Kaszyńskim – prof. UJ , Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej  Instytutu Socjologii UJ oraz przedstawicielami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zainicjowana kooperacja skutkuje dalszą współpracą, czego efektem jest właśnie cykl spotkań seminaryjnych on-line, podczas których zostaną poruszane różnorodne zagadnienia  bliskie pracy socjalnej i szeroko rozumianej pomocy społecznej.  Współpraca z UJ jest korzystna dla nas w kontekście szeroko pojętej promocji naszej placówki, dlatego zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w spotkaniach.

 

Z poważaniem

Zbigniew Andrzejewski                                                                                             Renata Dobrzyńska

Dyrektor WSCKZiU nr 2                                                                                             Kierownik Kursów Zawodowych