Od 17 października o naszych Seniorów, w ramach realizacji projektu Aktywizacja seniorów poprzez terapię, edukację, działanie CZUĆ SIĘ POTRZEBNYM – „Program aktywności srebrnej generacji” projekt Grobla 26 – WIELKOPOLSKI DOM AKTYWIZACJI KAŻDEJ GENERACJI  dba konsorcjum, w którego skład wchodzą Fundacja Muzyka i Sztuka oraz PCFF Centrum Medyczne sp. z o.o.

Koncepcja programu aktywizacji seniorów „srebrna Generacja” polega na tym, aby korzystały na nim zarówno osoby w wieku 60+ jak i realizujący praktyki słuchacze Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którzy kształcą się w wielu poszukiwanych specjalnościach, jak np. opiekun medyczny, opiekun osoby starszej czy terapeuta zajęciowy i pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów zdobywają cenne umiejętności i kompetencje. Kontakt z młodzieżą cenią sobie również Seniorzy, obie grupy uczą się od siebie nawzajem cierpliwości, uważności i dialogu oraz chętnie wymieniają doświadczeniami, co ma znaczący wpływ na pokonanie międzypokoleniowego dystansu.

Celem projektu jest m.in. przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, pomoc w utrzymywaniu dobrej kondycji psychofizycznej, poprawa jakości życia, organizacja czasu wolnego, wsparcie w otwieraniu się na nowe możliwości. Projekt Grobla 26 pomyślany jest jako miejsce dziennego pobytu dla mieszkańców Poznania i okolic w wieku emerytalnym. Staramy się sprostać oczekiwaniom osób starszych, tak aby czuli się tu bezpiecznie, jak w swoim drugim domu.  

Ośmiogodzinne spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku. W tym czasie Seniorzy mogą korzystać z zajęć indywidualnych i grupowych. W programie przewidziane są zajęcia edukacyjne dot. bezpieczeństwa, zdrowia, finansów, artystyczne i rękodzielnicze, ale również zajęcia ruchowe,  fizjoterapia oraz możliwość spotkania z psychologiem. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z dietetykiem i warsztaty kulinarne. W zależności od pory roku i warunków pogodowych planowane są zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, spotkania autorskie, wykłady i pogadanki.

 

przykładowy harmonogram działań