rekrutacja

Kontakt

Od września 2020 r.

NOWA OFERTA !

NOWE ZAWODY !

ZAPRASZAMY !

Informacje o wymaganych dokumentach i terminach składania dokumentów znajdują się w: Regulamin rekrutacji

Chętnych  zapraszamy na rekrutację letnią (nauka od września) i zimową (nauka od stycznia/lutego).

Miejsce składania dokumentów ul. Grobla  26 (pok. 016).

Do podjęcia nauki w w/w zawodach konieczne jest ukończenie szkoły średniej (poza formą Kkz – dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych ).
Matura poza zawodem pracownik socjalny (nauka od października) nie jest wymagana!

Tryby zajęć w szkołach wchodzących w skład WSCKZiU2:
Zajęcia w trybie dziennym i weekendowym (w zawodzie możliwe jest  uruchomienie trybu popołudniowego – uzależnione jest to od liczby kandydatów)prowadzone są w Medycznym Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu.

Miejsce realizacji zajęć:. Mostowa 6. (NA CZAS REMONTU BUDYNKU PRZY MOSTOWEJ ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY PRZY UL. GROBLA 26)

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawców. Możliwość realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u swojego pracodawcy.

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania Państwa danych osobowych poniżej.

W Centrum znajduje się baza noclegowa w Internacie, który jest w tym samym budynku  – Podanie-do-internatu-logo
Informacje o WSCKZiU nr 2 w Poznaniu znajdą Państwo m. in.:
mapa i kontakt

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat pod nr tel. 61 852 96 25 (wew. 103) czynne od Pn-Pt w godz. 8:00-15:00

KIERUNKI DZIENNE I ZAOCZNE :

  • Asystentka Stomatologiczna
  • Higienistka Stomatologiczna
  • Technik Dentystyczny 
  • Asystent Osoby Niepełnosprawnej
  • Opiekun Medyczny
  • Opiekun Osoby Starszej
  • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
  • Opiekunka Dziecięca

Podanie: PODANIE – MSZ im. PCK

RODO:

RODO_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wymagane dokumenty:
– podanie
– oświadczenia RODO
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
– 3 zdjęcia legitymacyjne
– badania (jeżeli kandydat posiada): szczepienia WZW typ B przeciwko żółtaczce, kał na nosicielstwo

Przy złożeniu w/w dokumentów kandydat do szkoły otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy.

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH:

  •  Pracownik socjalny ( tryb dzienny i zaoczny)

Podanie:  PODANIE – KPSS

RODO:

RODO_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wymagane dokumenty:

– podanie
– oświadczenia RODO
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
– oryginał świadectwa maturalnego
– 4 zdjęcia legitymacyjne

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY:

  • Opiekun Medyczny w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ( oferta dla osób dorosłych nie posiadających wykształcenia średniego)

Podanie: PODANIE – KKZ

RODO:

RODO_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wymagane dokumenty:

– podanie
– oświadczenia RODO
– min. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (8-letniej) lub gimnazjum
– badania (jeżeli kandydat posiada): szczepienia WZW typ B przeciwko żółtaczce, kał na nosicielstwo

Przy złożeniu w/w dokumentów kandydat do szkoły otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy.