Mamy zaszczyt poinformować, że w dniach 07- 08.04.2022 r.  Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu, organizuje  seminarium edukacyjne pt. „SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ: DYLEMATY, PRZESZKODY I ROZWÓJ  Z PUNKTU WIDZENIA SUPERWIZORA PRACY SOCJALNEJ”.

Pani Marlena Maląg – Minister  Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie objęła ww. przedsięwzięcie honorowym patronatem. Ideą zorganizowania seminarium edukacyjnego w Poznaniu jest łączenie środowisk certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej, podjęcie dyskusji na temat  obecnego stanu superwizji pracy socjalnej w Polsce oraz analiza standardów oraz wyzwań, które są związane z szerokim kontekstem wdrażania i realizacji superwizji pracy socjalnej w Polsce. Pragniemy nadmienić, że nasza placówka jako  pierwszy podmiot szkolący w Polsce,  uzyskał zgodę Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej dnia 22 lutego 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508, z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2087) na prowadzenie szkolenia superwizja pracy socjalnej.

 Celem seminarium edukacyjnego jest  dyskusja w obszarze wspomnianych  kwestii wśród specjalistów (certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej) w zakresie ewaluacji dotychczasowej praktyki superwizji pracy socjalnej,  przemyśleń na temat  aktualnych standardów kształcenia przyszłych superwizorów pracy socjalnej, w tym analizy  aktualnego stanu wdrażania superwizji, jako narzędzia wsparcia pracowników socjalnych oraz innych grup zawodowych w obszarze szeroko rozumianego wsparcia społecznego. Warsztaty realizowane podczas seminarium będą platformą wymiany doświadczeń certyfikowanych superwizorów  pracy socjalnej w zakresie plusów i minusów pracy superwizyjnej oraz  dylematów etycznych w kwestii namysłu nad kodeksem etycznym superwizora pracy socjalnej. Mamy nadzieję również na efektywną pracę w  zakresie procesowego  wypracowywania nowych standardów  pracy superwizyjnej oraz przygotowania, tym samym rekomendacji dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych. Mamy nadzieję na cykliczne spotkania szkoleniowe w Poznaniu.

Renata Dobrzyńska
Kierownik Kursów Zawodowych
Certyfikowany Superwizor

Program seminarium: Program Seminarium Edukacyjnego