mwojtas

Wyszukaj:/Magdalena Wojtas

About Magdalena Wojtas

This author has not yet filled in any details.
So far Magdalena Wojtas has created 30 blog entries.

Zapraszamy na Mostową 6 !

Po trwającym 1,5 roku remoncie wróciliśmy do wyremontowanego budynku przy ul. Mostowej 6

🤗 Sekretariat szkoły znajduje się w pokoju 114 na I piętrze 🧑‍💻👩

Bibioteka wróciła na parter –  z holu głównego szklane drzwi w lewo.🤗

                             🤗 Z A P R A S Z A M Y 🤗

By |2020-11-24T15:25:04+01:0024 listopada, 2020|

NABÓR! SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ – II EDYCJA!

Na podstawie 121 art. Ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769, z późn. zm.), Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 lutego 2018r. wydał zgodę na prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie Superwizji pracy socjalnej (Dz. U. z 2016., poz. 2087).

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na II edycję szkolenia specjalizacyjnego: superwizja pracy socjalnej, które planujemy rozpocząć w II kwartale 2021 roku pod warunkiem uwzględnienia zmian w rozporządzeniu, które dadzą ośrodkom kształcenia możliwość prowadzenia części zajęć w trybie zdalnym.

Warunkiem przystąpienie do szkolenia jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownik socjalny oraz co najmniej 5 letni staż w zawodzie pracownika socjalnego lub dokumenty potwierdzające doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 500 godzin szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku.

Szkolenie będzie trwało minimum 18 miesięcy.  Koszt szkolenia: 12 600,00 zł ( jest możliwość rozłożenia na raty).

Realizowany przez Centrum program szkolenia liczy 480 godzin dydaktycznych (w tym 100 godzin praktyk superwizyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej).

Program szkolenia – „Superwizja pracy socjalnej” został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w paragrafie 5 i 6 rozporządzenia (Dz. U. z 2016r. Poz. 2087).

Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

Dokumenty niezbędne dla kandydatów ubiegających się o udział w szkoleniu:

wstępne zgłoszenie – specjalizacje

Karta zgłoszenia Superwizja pracy socjalnej

Wniosek o dopuszczenie do szkolenia

Zaświadczenie o posiadaniu stażu w zawodzie pracownik socjalny

lub

Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych

Zaświadczenie o doświadczeniu w zakresie kształcenia pracowników socjalnych

Na zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami czekamy do końca roku 2020 r., w razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem szkolenia p. Rentą Dobrzyńską, tel. 606 104 162 lub p. Magdaleną Wojtas, tel. 604 967 035.

By |2020-11-10T10:36:54+01:0010 listopada, 2020|

Platforma do nauki zdalnej w WSCKZiU nr 2

📣 SZANOWNI SŁUCHACZE 📣
Platforma do nauki zdalnej w WSCKZiU nr 2 w Poznaniu to Microsoft Teams
Konta dla wszystkich słuchaczy zostały założone w formacie:
imie.nazwisko@wsckziupoznan.onmicrosoft.com
(bez polskich znaków, to jest login do platformy i jednocześnie adres poczty)
Hasło dla wszystkich podadzą nauczyciele w swoich klasach.
Jeśli ktoś ma dwu – członowe nazwisko – to tylko pierwszy człon w loginie.
Plan spotkań zostanie podany przez nauczycieli.
Logujemy się na:
By |2020-11-06T13:41:08+01:006 listopada, 2020|

MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAKTYK !

📣 UWAGA SŁUCHACZE WSCKZiU nr 2 📣
Zgodnie z postanowieniem Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć stacjonarnych informujemy Państwa co następuje. Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również zostaje przedłużone do 29 listopada br.
 
W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.
 
Wprowadzamy również możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy.
By |2020-11-05T10:56:25+01:005 listopada, 2020|

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA TERENIE CENTRUM !!!

Szanowni Państwo, słuchacze!

📢 UWAGA SŁUCHACZE 📢
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. praktyki zawodowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednakże specyfika kształcenia w zawodach medycznych i okołomedycznych wymaga realizacji zajęć praktycznych pod okiem nauczyciela, dlatego w celu wyposażenia słuchaczy w niezbędne umiejętności na możliwie najwyższym poziomie realizacja zajęć praktycznych będzie odbywać się na terenie Centrum z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Prosimy słuchaczy o skontaktowanie się z prowadzącymi praktyki zawodowe. 😷

 

By |2020-10-26T15:19:03+01:0023 października, 2020|

Konkurs fotograficzny: „W Centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie”

📣UWAGA📢
Słuchacze Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie: „W Centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie”, w którym szkoły, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, będą mogły zaprezentować swoje kierunki kształcenia oraz bazę edukacyjną. 🧑‍⚕️👨‍⚕️👷‍♀️👨‍🔬🦷
Inicjatywą konkursu jest prezentacja zawodów medycznych i społecznych. Wyłonione podczas konkursu prace fotograficzne użyte zostaną do działań promocyjnych zawodów szkolnictwa zawodowego. 🦷👨‍🔬👨‍⚕️👷‍♀️
Uczestnicy składają prace konkursowe w sekretariacie Centrum (osobiście lub pocztą– decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 20 listopada 2020 r. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa nie będą brane pod uwagę.
ZAPRASZAMY do zapoznania się z regulaminem konkursu:
By |2020-10-29T09:42:45+01:0016 października, 2020|

ABSOWENCI KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY

UWAGA ❗️ 😊
Absolwenci kierunku OPIEKUN MEDYCZNY, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień – wrzesień 2020 r. 👩‍🎓🧑‍🎓‍⚕️👩‍⚕️
Dyplomy zawodowe oraz certyfikaty można odbierać w sekretariacie Centrum od pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00 za okazaniem dowodu osobistego. 😊
ZAPRASZAMY SERDECZNIE I GRATULUJEMY 🤗👍💐
By |2020-10-15T12:19:01+02:0015 października, 2020|
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis w przeglądarce użytkownika. Ok
Skip to content