mwojtas

Wyszukaj:/Magdalena Wojtas

About Magdalena Wojtas

This author has not yet filled in any details.
So far Magdalena Wojtas has created 25 blog entries.

Pożegnanie śp. Jadwigi Szumskiej

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że 15 lipca 2021 roku w Toruniu, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Pani Jadwiga Szumska. Osoba, która wniosła ogromny wkład w kształcenie pielęgniarek. Składamy rodzinie i przyjaciołom szczere wyrazy współczucia, zapewniając zmarłej p. Jadwidze zasłużone miejsce w naszej pamięci . 😪😪😪

By |2021-07-20T08:19:27+02:0019 lipca, 2021|

REHABILITACJA PO PRZEBYCIU CHOROBY ZWIĄZANEJ Z COVID-19.

UWAGA! OGŁASZAMY NABÓR NA KURSY !!! Termin: do ustalenia

REHABILITACJA PO PRZEBYCIU CHOROBY ZWIĄZANEJ Z COVID-19.
CEL KURSU:
Zajęcia mają na celu przedstawienie i nauczenie ćwiczeń dla osób, które przebyły Covid-19. Ćwiczenia zaproponowane podczas kursu, stanowią istotny element wsparcia organizmu w czasie rekonwalescencji. Zestaw ćwiczeń sprawdzi się zarówno dla osoby, która sama przechorowała COVID-19, stanowić też może wskazówki dla opiekuna w celu radzenia sobie z codziennymi aktywnościami podopiecznego, który boryka się z powikłaniami.
Zajęcia opierają się na konsekwentnych ćwiczeniach, łagodzących dolegliwości często towarzyszące osobom, które przechorowały COVID-19. Poprawa kondycji, złagodzenie duszności, wzmacnianie siły mięśniowej, poprawa sprawności umysłowej, nastroju, wzmocnienie pewności siebie oraz odzyskanie utraconej energii to istota naszych działań.
 
EFEKTY KSZTŁACENIA:
Osoba po ukończeniu kursu powinna :
• radzić sobie codziennymi działaniami
• radzić sobie z niepokojem i zastosować techniki podczas nasilających się duszności w celu ich złagodzenia
• stosować pewne techniki radzenia sobie ze stresem i wahaniami nastroju,
• wprowadzać zasady zdrowego żywienia koniecznego u rekonwalescentów,
• stosować ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną i sprawność manualną
 
Zapraszamy, informacje pod nr tel. 505 276 783

Zgłoszenia wstępne do pobrania: wstępne zgłoszenie – rehabilitacja po covidzie

Podanie do pobrania: Podanie rehabilitacja po covidzie

Na zgłoszenia wstępne oraz podania czekamy do dnia: 15 września

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie zgodne z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z  2019 r. poz. 652).

By |2021-06-15T15:34:56+02:0015 czerwca, 2021|

Konkurs Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. 🤗🤗🤗
Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.
Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.
Informacje oraz druki do pobrania na stronie: https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolska-szkola-roku-oraz…
Uwaga! Termin składania formularzy zgłoszeniowych w konkursach uległ zmianie, zamiast 5 lipca został przeniesiony na 15 września 2021 r.
By |2021-06-02T14:59:11+02:002 czerwca, 2021|

NAUCZANIE HYBRYDOWE

SZANOWNI SŁUCHACZE 📣
W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
(D.U. z dn. 23.04.2021r., Poz. 752 z dn. 22.04.2021 r. ) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 🤗
Nowe wytyczne Ministerstwa z dnia 12 maja 2021 r. umożliwiają następujące rozwiązania:
Od dnia 18.05 do 30.05.2021 r. zajęcia będą realizowane w formie hybrydowej:
– pracownie zawodowe będą się odbywać zgodnie z planem zajęć na terenie szkoły w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego
– zajęcia teoretyczne zawodowe będą się odbywać w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.‼️📣
By |2021-05-13T14:00:03+02:0013 maja, 2021|

HARMONOGRAM Szkolenia Specjalizacyjnego z zakr. org. pom. społecznej – IX edycja

Szanowni Państwo !

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej – IX edycja, które rozpoczęliśmy 24.04.2021 r., planowane zakończenie 21.11.2021 r. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niezbędnych zmian i poprawek w harmonogramie, który będzie weryfikowany i wstawiany na stronę z odpowiednią datą.

Harmonogram: Harmonogram edycja 9 Organizator 2021

By |2021-05-10T15:17:34+02:007 maja, 2021|

NABÓR LETNI 2021/2022

NABÓR LETNI do końca lipca 2021 r. !

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakładce: https://wsck.pl/rekrutacja/
Czekamy na podania w całkowicie przebudowanym budynku w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 !

  • nauka jest bezpłatna
  • nie ma ograniczeń wiekowych
  • świetnie wyposażone pracownie
  • profesjonalna kadra teoretyków i praktyków
  • nie jest wymagana matura tylko na jednym kierunku jest wymogiem ustawowym: https://wsck.pl/kolegium/pracownik-socjalny/
  • dla osób nie posiadających wykształcenia średniego mamy ofertę w formie KKZ: https://wsck.pl/cku-kkz-szkolenia-kursy/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-kkz/

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat pod nr tel. 61 852 96 25 (wew.103), czynne od poniedziałku -piątku w godz. 08:00  15:00

By |2021-04-07T14:59:16+02:007 kwietnia, 2021|

TECHNIK REKLAMY KKZ

TECHNIK REKLAMY KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 333907
Kwalifikacje zawodowe uzyskane
w wyniku kształcenia: PGF.07.

Wykonywanie przekazu reklamowego

okres nauki: 10  miesięcy w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ( KKZ ), nauka bezpłatna, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. piątki po południu oraz soboty i niedziele od rana.

Dokumenty do pobrania, podanie: Podanie – Kkz
Dokumenty RODO:
RODO_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
RODO_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wymagane dokumenty:
– podanie osoby dorosłej
– oświadczenia RODO
– oryginał ukończenia szkoły: minimum 8 klas szkoły podstawowej/gimnazjum/ zawodowa/ średnia
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do medycyny pracy dostępne w sekretariacie)

INFORMACJE O ZAWODZIE

Technik reklamy to zawód szerokoprofilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowania graficznego .Absolwenci mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowo powstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

ZADANIA I KOMPETENCJE

W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.

MIEJSCE PRACY

Absolwenci mogą być zatrudnieni w pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych i produkcyjnych lub założyć własną działalność gospodarczą.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Oczywiście jest możliwość zrealizowania w CKU nr 2 drugiej kwalifikacji zawodowej tj.  PGF.08.  czyli Zarzadzanie kampanią reklamową.  I tym samym otrzymania dyplomu technika reklamy (w tym przypadku wymagane jest wykształcenie średnie).

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat pod nr tel. 61 852 96 25 (wew.103), czynne od poniedziałku -piątku w godz. 08:00  15:00

By |2021-07-21T12:27:13+02:007 kwietnia, 2021|

FOTOGRAF KKZ

FOTOGRAF KKZ

Symbol cyfrowy zawodu:      343101
Kwalifikacje zawodowe uzyskane
w wyniku kształcenia: AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

okres nauki: 10  miesięcy w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ( KKZ ), nauka bezpłatna, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. piątki po południu oraz soboty i niedziele od rana.

Dokumenty do pobrania, podanie: Podanie – Kkz
Dokumenty RODO:
RODO_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
RODO_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wymagane dokumenty:
– podanie osoby dorosłej
– oświadczenia RODO
– oryginał ukończenia szkoły: minimum 8 klas szkoły podstawowej/gimnazjum/ zawodowa/ średnia
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do medycyny pracy dostępne w sekretariacie)

INFORMACJE O ZAWODZIE

Fotograf zajmuje się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu, wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, portretowe, reklamowe i reportażowe. Fotograf zatrudniony w studio fotograficznym obok robienia zdjęć, zajmuje się także ich wywoływaniem i tworzeniem odbitek z materiałów dostarczonych przez klientów, różnego rodzaju obróbką zdjęć (odświeżanie starych fotografii, retusz, zmiana kolorów, dodawanie lub usuwanie elementów) oraz dodatkowo sprzedażą materiałów związanych z branżą fotograficzną (filmy, karty pamięci, środki do konserwacji aparatów, albumy zdjęciowe). Przygotowuje plan zdjęciowy (m.in. organizuje miejsce, określa metody rejestracji obrazu, dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych. Wykonuje zdjęcia plenerowe, studyjne, techniczne. Zajmuje się obróbką i publikowaniem obrazu. Praca zwykle ma charakter indywidualny, w częstym kontakcie z ludźmi przyjmując zlecenia na fotografię imprez  okolicznościowych: wesela, chrzty, komunie, bankiety, otwarcia obiektów, sesje rodzinne, plenerowe i inne.  Zatem  możliwości  w tej branży są  nieograniczone.

ZADANIA I KOMPETENCJE

Wśród przyszłościowych zawodów fotograf zasługuje na szczególną uwagę. Ludzie od zawsze się fotografują, potrzebują zdjęć w ramach ważnych uroczystości i wydarzeń rodzinnych. Co więcej, dziś dobry fotograf potrzebny jest też firmom, gdzie robi on zdjęcia produktom, wydarzeniom związanym z jej działalnością. Fotograf może pracować samodzielnie, ale też w agencji modelek, studio fotograficznym, agencji reklamowej czy w redakcji gazety. To z całą pewnością jest to zawód z przyszłością.

MIEJSCE PRACY

Absolwenci mogą pracować w firmie fotograficznej lub w instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności: agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe lub założyć własną działalność gospodarczą.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat pod nr tel. 61 852 96 25 (wew.103), czynne od poniedziałku -piątku w godz. 08:00  15:00

By |2021-07-21T12:28:28+02:007 kwietnia, 2021|
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis w przeglądarce użytkownika. Ok
Skip to content