mwojtas

Wyszukaj:/Magdalena Wojtas

About Magdalena Wojtas

This author has not yet filled in any details.
So far Magdalena Wojtas has created 46 blog entries.

HARMONOGRAM Szkolenia Specjalizacyjnego z zakr. org. pom. społecznej – IX edycja

Szanowni Państwo !

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej – IX edycja, które rozpoczęliśmy 24.04.2021 r., planowane zakończenie 21.11.2021 r. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niezbędnych zmian i poprawek w harmonogramie, który będzie weryfikowany i wstawiany na stronę z odpowiednią datą.

Harmonogram: Harmonogram edycja 9 Organizator 2021

By |2021-05-07T07:31:42+02:007 maja, 2021|

NABÓR LETNI 2021/2022

NABÓR LETNI do końca lipca 2021 r. !

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakładce: https://wsck.pl/rekrutacja/
Czekamy na podania w całkowicie przebudowanym budynku w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 !

  • nauka jest bezpłatna
  • nie ma ograniczeń wiekowych
  • świetnie wyposażone pracownie
  • profesjonalna kadra teoretyków i praktyków
  • nie jest wymagana matura tylko na jednym kierunku jest wymogiem ustawowym: https://wsck.pl/kolegium/pracownik-socjalny/
  • dla osób nie posiadających wykształcenia średniego mamy ofertę w formie KKZ: https://wsck.pl/cku-kkz-szkolenia-kursy/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-kkz/

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat pod nr tel. 61 852 96 25 (wew.103), czynne od poniedziałku -piątku w godz. 08:00  15:00

By |2021-04-07T14:59:16+02:007 kwietnia, 2021|

TECHNIK REKLAMY KKZ

TECHNIK REKLAMY KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 333907
Kwalifikacje zawodowe uzyskane
w wyniku kształcenia: PGF.07.

Wykonywanie przekazu reklamowego

okres nauki: 10  miesięcy w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ( KKZ ), nauka bezpłatna, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. piątki po południu oraz soboty i niedziele od rana.

Dokumenty do pobrania, podanie: Podanie – Kkz
Dokumenty RODO:
RODO_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
RODO_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wymagane dokumenty:
– podanie osoby dorosłej
– oświadczenia RODO
– oryginał ukończenia szkoły: minimum 8 klas szkoły podstawowej/gimnazjum/ zawodowa/ średnia
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu

INFORMACJE O ZAWODZIE

Technik reklamy to zawód szerokoprofilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowania graficznego .Absolwenci mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowo powstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

ZADANIA I KOMPETENCJE

W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.

MIEJSCE PRACY

Absolwenci mogą być zatrudnieni w pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych i produkcyjnych lub założyć własną działalność gospodarczą.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Oczywiście jest możliwość zrealizowania w CKU nr 2 drugiej kwalifikacji zawodowej tj.  PGF.08.  czyli Zarzadzanie kampanią reklamową.  I tym samym otrzymania dyplomu technika reklamy (w tym przypadku wymagane jest wykształcenie średnie).

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat pod nr tel. 61 852 96 25 (wew.103), czynne od poniedziałku -piątku w godz. 08:00  15:00

By |2021-04-07T14:13:34+02:007 kwietnia, 2021|

FOTOGRAF KKZ

FOTOGRAF KKZ

Symbol cyfrowy zawodu:      343101
Kwalifikacje zawodowe uzyskane
w wyniku kształcenia: AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

okres nauki: 10  miesięcy w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ( KKZ ), nauka bezpłatna, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. piątki po południu oraz soboty i niedziele od rana.

Dokumenty do pobrania, podanie: Podanie – Kkz
Dokumenty RODO:
RODO_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
RODO_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wymagane dokumenty:
– podanie osoby dorosłej
– oświadczenia RODO
– oryginał ukończenia szkoły: minimum 8 klas szkoły podstawowej/gimnazjum/ zawodowa/ średnia
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu

INFORMACJE O ZAWODZIE

Fotograf zatrudniony w studio fotograficznym obok robienia zdjęć, zajmuje się także ich wywoływaniem i tworzeniem odbitek z materiałów dostarczonych przez klientów, różnego rodzaju obróbką zdjęć (odświeżanie starych fotografii, retusz, zmiana kolorów, dodawanie lub usuwanie elementów) oraz dodatkowo sprzedażą materiałów związanych z branżą fotograficzną (filmy, karty pamięci, środki do konserwacji aparatów, albumu zdjęciowe). Fotograf zatrudniony w redakcji gazety zajmuje się z kolei wykonywaniem fotografii, które będą obrazować materiał tekstowy zamieszczony w prasie. Wykonuje zdjęcia podczas różnych wydarzeń, imprez, fotografuje osoby udzielające wywiadów itd. Nieco inaczej z kolei wygląda praca fotografów pracujących dla potrzeb takich firm jak: agencje modelek, domy mody etc. Współpracują oni z modelkami podczas sesji zdjęciowych, dbając o ich odpowiednie upozowanie i narzucając własną wizję artystyczną. Otrzymują w ten sposób materiał zdjęciowy przeznaczony, np.: do celów reklamowych.

ZADANIA I KOMPETENCJE

Wśród przyszłościowych zawodów fotograf zasługuje na szczególną uwagę. Ludzie od zawsze się fotografują, potrzebują zdjęć w ramach ważnych uroczystości i wydarzeń rodzinnych. Co więcej, dziś dobry fotograf potrzebny jest też firmom, gdzie robi on zdjęcia produktom, wydarzeniom związanym z jej działalnością. Fotograf może pracować samodzielnie, ale też w agencji modelek, studio fotograficznym, agencji reklamowej czy w redakcji gazety. To z całą pewnością zawód z przyszłością.

MIEJSCE PRACY

Absolwenci mogą podjąć pracę w studiach i zakładach fotograficznych,  prowadzonych przez osoby prywatne lub założyć własną działalność gospodarczą.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat pod nr tel. 61 852 96 25 (wew.103), czynne od poniedziałku -piątku w godz. 08:00  15:00

By |2021-04-07T14:24:47+02:007 kwietnia, 2021|

FLORYSTA KKZ

FLORYSTA KKZ

Symbol cyfrowy zawodu:      343203
Kwalifikacje zawodowe uzyskane
w wyniku kształcenia: OGR.01.

Wykonywanie kompozycji florystycznych

okres nauki: 10  miesięcy w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ( KKZ ), nauka bezpłatna, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. piątki po południu oraz soboty i niedziele od rana.

Dokumenty do pobrania, podanie: Podanie – Kkz
Dokumenty RODO:
RODO_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
RODO_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wymagane dokumenty:
– podanie osoby dorosłej
– oświadczenia RODO
– oryginał ukończenia szkoły: minimum 8 klas szkoły podstawowej/gimnazjum/ zawodowa/ średnia
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu

INFORMACJE O ZAWODZIE

Florysta zajmuje się tworzeniem dekoracji z roślin, w pełni wykorzystując ich walory zdobnicze i estetyczne. Florysta jest zapraszany do współpracy podczas organizacji różnych imprez i uroczystości, gdzie ważna jest wizualna oprawa (śluby, komunie, bankiety itp.), a także do stylizacji wnętrz (sklepy, hotele, biura, zleceniodawcy prywatni). W swojej pracy opiera się na wiedzy z zakresu aranżacji wnętrz, sposobów zagospodarowania przestrzennego pomieszczeń, właściwości i symboliki roślin. Do głównych zadań w tym zawodzie zalicza się: przygotowanie projektu dekoracji, przygotowanie materiału roślinnego, wykonanie kompozycji i ozdób z materiału roślinnego, utrwalenie efektu pracy. Florysta, sporządzając dekoracje (od niedużych kompozycji po aranżacje przestrzenne), używa kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, suszu oraz sztucznych elementów ozdobnych. Zajmuje się również przygotowywaniem wystaw i konkursów, prowadzi sprzedaż (rośliny, gotowe dekoracje florystyczne) i doradztwo w zakresie pielęgnacji roślin zielonych. Praca florysty wiąże się ze stałym kontaktem z ludźmi. Zaczyna pracę od dokładnego poznania oczekiwań klienta oraz kwestii estetycznych preferowanych przez niego, następnie zapoznaje się z miejscem, którego będzie dotyczyła aranżacja. Wykonanie projektu jest pracą indywidualną, wykonywaną samodzielnie, z wykorzystaniem wiedzy i kompetencji nabytych w trakcie kształcenia.

ZADANIA I KOMPETENCJE

Od florysty oczekuje się dużej wyobraźni przestrzennej i tak zwanego poczucia smaku, czyli wrażliwości estetycznej, a także zdolności manualnych, uzdolnień plastycznych i twórczego myślenia, które pozwolą mu na tworzenie projektów i ich wizualizację – kompozycję miłą dla oka. Ze względu na częste kontakty z ludźmi florysta musi posiadać łatwość nawiązywania kontaktów oraz dar przekonywania do własnych pomysłów. Powinien być osobą niezależną, z inicjatywą, a także bardzo samodzielną i potrafiącą poradzić sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Florysta powinien posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu: botaniki, roślinoznawstwa, fizjologii roślin ciętych i doniczkowych, ich przechowywania i pielęgnacji.

MIEJSCE PRACY

Absolwenci mogą podjąć pracę w kwiaciarniach i salonach sprzedaży roślin,  prowadzonych przez osoby prywatne lub założyć własną działalność gospodarczą.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat pod nr tel. 61 852 96 25 (wew.103), czynne od poniedziałku -piątku w godz. 08:00  15:00

By |2021-04-07T14:05:34+02:0015 marca, 2021|

KONKURS FOTOGRAFICZNY

UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY 🎞📷
Zapraszamy słuchaczy i sympatyków do wzięcia udziału w Otwartym Konkursie Fotograficznym organizowanym przez WSCKZiU w Gnieźnie. 🤗
Do konkursu zgłaszamy jedną nieoprawioną fotografię ( 20 x 30 cm) przedstawiającą Polskę, Polaków dnia dzisiejszego oraz pomięć Konstytucji 3 Maja wraz z następującymi dokumentami :
– Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Formularz zgłoszeniowy
– Oświadczenie Uczestnika Konkursu Oświadczenie uczestnika konkursu
– Informacja dla uczestnika Konkursu Informacja dla uczestnika konkursu
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu: Regulamin konkursu Fotograficznego
Prace wysyłamy pocztą do dnia 10 kwietnia 2021 r ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:
WSCKZiU w Gnieźnie
ul. Mieszka I 27
62-200 Gniezno
z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.
UCZESTNICTWO W KONKURSIE PROSZĘ TAKŻE ZGŁOSIĆ W INFORMACJI e-mailowej do dnia 08 kwietnia 2021 r.: mwojtas@wsck.pl oraz j.dutkiewicz@wsck.pl
By |2021-03-09T14:19:28+01:009 marca, 2021|

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w trakcie pandemii.

Drodzy uczniowie i słuchacze WSCKZiU nr 2 w Poznaniu 🤗😷
W związku z trwającą epidemią Covid -19 coraz więcej osób odczuwa obniżony nastrój, problemy m. in z koncentracją i snem. W związku z powyższym informujemy, że każdy uczeń i słuchacz może uzyskać bezpłatną pomoc i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w ramach pracy publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 5 w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 29.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poradni: http://ppp5poznan.pl/
By |2021-02-15T11:53:22+01:0015 lutego, 2021|

Praca na MTP w szpitalu covidowym dla Opiekunów Medycznych

Szanowni Państwo, absolwenci oraz słuchacze kierunku: OPIEKUN MEDYCZNY szpital tymczasowy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich dla pacjentów z COVID-19 zatrudni do pracy opiekunów medycznych i pielęgniarki. 😷 Placówka jest wsparciem dla całego systemu szpitalnego w Wielkopolsce i proponuje Państwu bardzo dobre warunki płacy i pracy, dobrą i życzliwą atmosferę. Dokumenty aplikacyjne proszę kierować do działu kadr Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Długiej 1/2. Podanie o pracę, CV oraz kopię dyplomu prosimy o przesyłanie do Naczelnej Pielęgniarki na adres: anna.glowacka@skpp.edu.pl 👩‍⚕️
co znacznie przyspieszy proces rekrutacji i zatrudnienia.
Osoby w trakcie nauki także mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku sanitariusza do czasu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 🤗

 

By |2021-02-09T15:21:42+01:009 lutego, 2021|
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis w przeglądarce użytkownika. Ok
Skip to content