W dniu 25 czerwca br. na Grobli 26 odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Aktywizacja seniorów – poprzez terapię, edukację, działanie – CZUĆ SIĘ POTRZEBNYM – „PROGRAM AKTYWNOŚCI SREBRNEJ GENERACJI”. 🍀 Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Katarzyna Kretkowska – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Dorota Kinal – Dyrektor DEiN. Podczas wydarzenia zostały omówione zrealizowane działania, osiągnięte rezultaty oraz przedstawione wnioski z dotychczasowych doświadczeń. Była to również okazja do przedstawienia naszych planów na przyszłość. 🍀