Kursy

Wyszukaj:/Kursy

REHABILITACJA PO PRZEBYCIU CHOROBY ZWIĄZANEJ Z COVID-19.

UWAGA! OGŁASZAMY NABÓR NA KURSY !!! Termin: do ustalenia

REHABILITACJA PO PRZEBYCIU CHOROBY ZWIĄZANEJ Z COVID-19.
CEL KURSU:
Zajęcia mają na celu przedstawienie i nauczenie ćwiczeń dla osób, które przebyły Covid-19. Ćwiczenia zaproponowane podczas kursu, stanowią istotny element wsparcia organizmu w czasie rekonwalescencji. Zestaw ćwiczeń sprawdzi się zarówno dla osoby, która sama przechorowała COVID-19, stanowić też może wskazówki dla opiekuna w celu radzenia sobie z codziennymi aktywnościami podopiecznego, który boryka się z powikłaniami.
Zajęcia opierają się na konsekwentnych ćwiczeniach, łagodzących dolegliwości często towarzyszące osobom, które przechorowały COVID-19. Poprawa kondycji, złagodzenie duszności, wzmacnianie siły mięśniowej, poprawa sprawności umysłowej, nastroju, wzmocnienie pewności siebie oraz odzyskanie utraconej energii to istota naszych działań.
 
EFEKTY KSZTŁACENIA:
Osoba po ukończeniu kursu powinna :
• radzić sobie codziennymi działaniami
• radzić sobie z niepokojem i zastosować techniki podczas nasilających się duszności w celu ich złagodzenia
• stosować pewne techniki radzenia sobie ze stresem i wahaniami nastroju,
• wprowadzać zasady zdrowego żywienia koniecznego u rekonwalescentów,
• stosować ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną i sprawność manualną
 
Zapraszamy, informacje pod nr tel. 505 276 783

Zgłoszenia wstępne do pobrania: wstępne zgłoszenie – rehabilitacja po covidzie

Podanie do pobrania: Podanie rehabilitacja po covidzie

Na zgłoszenia wstępne oraz podania czekamy do dnia: 15 września

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie zgodne z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z  2019 r. poz. 652).

By |2021-06-15T15:34:56+02:0015 czerwca, 2021|

KURS DOSKONALĄCY: POMIAR GLIKEMII Z PROFILAKTYKĄ STOPY CUKRZYCOWEJ

UWAGA! OGŁASZAMY NABÓR NA KURS !!! Termin: 24 września 2020 r., godz. 16:00 – 20:00, cena kursu: 120 zł/os., ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych.

Kurs skierowany jest do absolwentów kierunku: Opiekun Medyczny, którego głównym założeniem jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania pomiaru glikemii oraz prowadzenia profilaktyki stopy cukrzycowej u pacjentów/podopiecznych z cukrzycą. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo wykonać pomiar poziomu cukru we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru, oraz przeprowadzić trening umiejętności dbania o stopy osobie chorej na cukrzycę.

Celem kursu jest wyposażenie kursantów w następujące umiejętności:

• Ocena stopnia samodzielności chorego w zakresie wykonania pomiaru poziomu cukru, oraz stosowania zabiegów profilaktycznych.

• Określenie deficytów z zakresu wiedzy i umiejętności.

• Wykonanie pomiaru glikemii za pomocą glukometru.

• Przeprowadzenie treningu umiejętności.

Zgłoszenia wstępne do pobrania: wstępne zgłoszenie – medyczne_1

Podanie do pobrania: Pomiar glikemii z profilaktyką stopy cukrzycowej

Na zgłoszenia wstępne oraz podania czekamy do dnia: 17 września 2020 r.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie zgodne z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z  2019 r. poz. 652).

 

By |2020-09-15T11:40:56+02:0023 kwietnia, 2020|

KURS ASYSTENTKA/SEKRETARKA MEDYCZNA, NABÓR!

Termin kursu:  odwołano ze względu na pandemię koronowrusa, deklaracje wstępne można przesyłać, nowy termin kursu podamy przy minimum 10 osobach zaineresowanych .

Zmiana z 60 godzin na 200 godzin dydaktycznych ( 10 zjazdów w soboty oraz niedzielę po 10 godz. każdego dnia)

Cena kursu: 2 350,00 zł ( płatne w dwóch transzach: 1 350,00 zł do  dnia :…………oraz 1 000,00 zł do dnia: ……….)

Terminy zjazdów:
Będą ustalone jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.

Na zgłoszenia i podania czekamy do dnia ……. r.

CEL KURSU/SZKOLENIA:

Szkolenie związane jest ze wzrostem oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników na stanowisku sekretarka medyczna. Zdobyte umiejętności pozwolą na dostosowanie się do oczekiwań pracodawców i pacjentów/klientów w zakresie wykonywania zadań zawodowych na stanowisku sekretarki medycznej oraz pozwolą kursantom na rozwój osobisty i indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Celem kursu jest zapoznanie się z pracą w rejestracji medycznej. Umożliwi absolwentom sprawne funkcjonowanie w warunkach zmieniającego się rynku usług zdrowotnych, co przełoży się na kompetentne wykonywanie zadań zawodowych.

Zadania:

 • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów/klientów,
 • umawianie terminów świadczeń usług zdrowotnych,
 • kierowanie pacjentów/klientów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia,
 • gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej osób objętych opieką,
 • prowadzenie sekretariatu medycznego.

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w ośrodkach medycznych, w tym w państwowych i prywatnych gabinetach, przychodniach, klinikach oraz firmach medycznych.

EFEKTY KSZTŁACENIA:

Osoba po ukończeniu kursu powinna umieć:

 • samodzielnie wykonywać pracę na stanowisku sekretarki medycznej,
 • obsługiwać pacjenta/klienta w ramach  realizacji zadań na stanowisku sekretarka medyczna,
 • prawidłowo prowadzić, gromadzić, zabezpieczać dokumentację medyczną w formie papierowej i elektronicznej,
 • prawidłowo komunikować się z pacjentem/klientem w rożnym wieku i sytuacji,
 • udzielać pierwszej pomocy.

Zgłoszenie wstępne: wstępne zgłoszenie – medyczne_1

Podanie: podanie-asystentka-sekretarka-medyczna

By |2020-09-15T11:42:10+02:0023 kwietnia, 2020|

NABÓR! KURS TRENER PRACY

ZAPRASZAMY NA KURS DOSKONALĄCY:
Trener pracy – wspieranie aktywności społeczno – zawodowej

Szeroki zakres obowiązków trenera pracy powoduje konieczność stałego poszerzania kwalifikacji, kompetencji i wiedzy. Zakres merytoryczny kursu jest  dostosowany do indywidualnego profilu oraz  preferencji trenera.

Celem głównym kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wspierania osoby niepełnosprawnej przy poszukiwaniu, wyborze, utrzymaniu i zmianie miejsca zatrudnienia na otwartym rynku pracy i płacy zgodnej z bieżącą stawką rynkową.

Zadaniem trenera pracy jest realizowanie między innymi następujących zdań:

 • wspieranie w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • pomoc osobom z niepełnosprawnościami  w początkowym okresie zatrudnienia,
 • pomoc  w przygotowaniu i właściwej organizacji stanowiska pracy,
 • pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, pomoc w zaadoptowaniu się do warunków w zakładzie pracy, kontrolowanie i wspieranie funkcjonowania  w zakładzie pracy;

TERMINY KURSU:

Podamy jak zbierze się grupa conajmniej 10 – osobowa.

Ogólnie 120 h ( 90 h bezpośrednio z trenerem oraz 30 h kontakt online z trenerem/konsultacje)

Cena kursu: 1600,00 zł

Ze względu na remont budynku głównego przy ul. Mostowej 6, zajęcia będą odbywać się w siedzibie tymczasowej przy ul. Grobla 26

Zgłoszenie wstępne do pobrania:

wstępne zgłoszenie – społeczne

Podanie o przyjęcie na kurs do pobrania:

podanie-trener pracy

Nabór trwa !

Z A P R A S Z A M Y smiley

By |2020-09-15T11:43:05+02:0023 kwietnia, 2020|

NABÓR! KURS-WARSZTATY JOGA PRZECIWBÓLOWA

WARSZTATY  – JOGA PRZECIWBÓLOWA

z Joanną Jakubik – Hajdukiewicz, autorką książek o jodze

DLA KOGO?

Dla osób odczuwających dolegliwości na poziomie ciała, na przykład: bóle pleców, szyi, głowy, nóg, kolan.

Dla tych,  którzy doświadczają dyskomfortu, ponieważ spędzają sporo czasu w jednej pozycji ( prowadząc samochód, pracując w pozycji siedzącej ).

Zainteresują się tematem  również Ci, którzy chcą nauczyć się sposobów radzenia sobie z dolegliwościami bez stosowania leków, tylko wykorzystując odpowiednie, odciążające ułożenia ciała.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • stosowania odpowiednich ćwiczeń w zależności od odczuwanego dyskomfortu,
 • świadomego radzenia sobie z różnorodnymi dolegliwościami,
 • zarządzania swoją energią
  KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W WARSZTATACH: 
 • pogłębienie wiedzy na temat przyczyn przeciążeń ciała,
 • nauczenie  świadomego regenerowania się na poziomie ciała, emocji i umysłu.
 • wzrost dobrostanu,  przypływ sił witalnych,

  Przebieg zajęć, co będziemy robić?

  Rozmawiać , uczyć się o przeciążeniach ciała i wynikających z tego dolegliwości.  Układać się w taki sposób, aby obszary w ciele będące w dyskomforcie zregenerowały się. Poznamy sposoby jak radzić sobie z natłokiem myśli, niepotrzebnym stresem i jak szukać dobrostanu w sobie.

   

  ORGANIZACJA :

  Zajęcia  zostaną zrealizowane w nowym ośrodku Centrum edukacji w Poznaniu Brainy Poznań Malta, ul. Wołkowyska 17, 61-132 Poznań ( w pobliżu galerii Malta ) dnia (o terminie zadecyduje ilość zgłoszeń) w godzinach 10.30-14.30. Prosimy o zabranie swobodnego, niekrępującego  stroju do ćwiczeń, skarpetek.

  PROWADZĄCA WARSZTATY:

  Joanna Jakubik- Hajdukiewicz,  mgr socjologii, absolwentka Studium Psychologicznej Pracy z Grupami, Organizacjami i Społecznościami,

  instruktor jogi dla dzieci , dorosłych i osób starszych (potwierdzenie kwalifikacji przez Ministra Sportu). Absolwentka Podyplomowych Studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek – RELAKSACJA I JOGA  . Autorka  wielu książek i artykułów z dziedziny jogi i nauk społecznych .

   

Koszt kursu – warsztatu 199 zł

Termin kursu – warsztatu : o terminie zadecyduje ilość zgłoszeń

Nabór do dnia:…………………………

Zgłoszenie wstępne do pobrania:

wstępne zgłoszenie – społeczne

Podanie o przyjęcie na kurs do pobrania:

podanie-Joga przeciwbólowa

By |2020-09-15T11:44:26+02:0023 kwietnia, 2020|

NABÓR! KURS-WARSZTATY JOGA SPA

WARSZTATY  – JOGA SPA

z Joanną Jakubik – Hajdukiewicz, autorką książek o jodze

DLA KOGO?

Dla osób poszukujących sposobu na regenerację i odnową sił witalnych, odczuwających zmęczenie i  znużenie.

Dla tych,  którzy chcą na chwilę zdystansować się od swoich codziennych obowiązków i odprężyć na wielu poziomach( ciała, umysłu, emocji).

Zrelaksowana osoba wprowadza pogodną atmosferę , lepiej radzi sobie z różnorodnymi zadaniami oraz efektywniej pracuje.

        ZAJĘCIA ROZWIJAJĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • bycia w dobrym  kontakcie  z własnym ciałem , umysłem, emocjami,
 • wyciszania umysłu,
 • relaksacji, rozluźnienia.KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W WARSZTATACH:
 • relaks, odprężenie psychofizyczne,
 •  regeneracja i pobudzenie sił witalnych,
 • pogłębienie świadomości swego ciała,

  Przebieg zajęć, co będziemy robić?

  Układać się w różnorodnych pozycjach działających rozluźniająco na kręgosłup, delikatnie rozciągać napięte obszary w ciele, zauważać dyskomfort w ciele , sposób oddychania i  odstresowywania się.

   

  ORGANIZACJA :

  Zajęcia  zostaną zrealizowane w nowym ośrodku Centrum edukacji w Poznaniu Brainy Poznań Malta, ul. Wołkowyska 17, 61-132 Poznań ( w pobliżu galerii Malta ) dnia (o terminie zadecyduje ilość zgłoszeń) w godzinach 10.30-14.30.

  Prosimy o zabranie swobodnego, niekrępującego  stroju do ćwiczeń, skarpetek.

  PROWADZĄCA WARSZTATY:

  Joanna Jakubik- Hajdukiewicz,  mgr socjologii, absolwentka Studium Psychologicznej Pracy z Grupami, Organizacjami i Społecznościami,

  instruktor jogi dla dzieci , dorosłych i osób starszych (potwierdzenie kwalifikacji przez Ministra Sportu). Absolwentka Podyplomowych Studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek – RELAKSACJA I JOGA  . Autorka  wielu książek i artykułów z dziedziny jogi i nauk społecznych.

Koszt kursu – warsztatu 199 zł

Termin kursu – warsztatu : o terminie zadecyduje ilość zgłoszeń

Nabór do dnia: …………………………….

Zgłoszenie wstępne do pobrania:

wstępne zgłoszenie – społeczne

Podanie o przyjęcie na kurs do pobrania:

podanie-Joga SPA

 

 

By |2020-09-15T11:45:30+02:0023 kwietnia, 2020|
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis w przeglądarce użytkownika. Ok
Skip to content