Termin kursu:  odwołano ze względu na pandemię koronowrusa, deklaracje wstępne można przesyłać, nowy termin kursu podamy przy minimum 10 osobach zaineresowanych .

Zmiana z 60 godzin na 200 godzin dydaktycznych ( 10 zjazdów w soboty oraz niedzielę po 10 godz. każdego dnia)

Cena kursu: 2 350,00 zł ( płatne w dwóch transzach: 1 350,00 zł do  dnia :…………oraz 1 000,00 zł do dnia: ……….)

Terminy zjazdów:
Będą ustalone jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.

Na zgłoszenia i podania czekamy do dnia ……. r.

CEL KURSU/SZKOLENIA:

Szkolenie związane jest ze wzrostem oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników na stanowisku sekretarka medyczna. Zdobyte umiejętności pozwolą na dostosowanie się do oczekiwań pracodawców i pacjentów/klientów w zakresie wykonywania zadań zawodowych na stanowisku sekretarki medycznej oraz pozwolą kursantom na rozwój osobisty i indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Celem kursu jest zapoznanie się z pracą w rejestracji medycznej. Umożliwi absolwentom sprawne funkcjonowanie w warunkach zmieniającego się rynku usług zdrowotnych, co przełoży się na kompetentne wykonywanie zadań zawodowych.

Zadania:

  • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów/klientów,
  • umawianie terminów świadczeń usług zdrowotnych,
  • kierowanie pacjentów/klientów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia,
  • gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej osób objętych opieką,
  • prowadzenie sekretariatu medycznego.

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w ośrodkach medycznych, w tym w państwowych i prywatnych gabinetach, przychodniach, klinikach oraz firmach medycznych.

EFEKTY KSZTŁACENIA:

Osoba po ukończeniu kursu powinna umieć:

  • samodzielnie wykonywać pracę na stanowisku sekretarki medycznej,
  • obsługiwać pacjenta/klienta w ramach  realizacji zadań na stanowisku sekretarka medyczna,
  • prawidłowo prowadzić, gromadzić, zabezpieczać dokumentację medyczną w formie papierowej i elektronicznej,
  • prawidłowo komunikować się z pacjentem/klientem w rożnym wieku i sytuacji,
  • udzielać pierwszej pomocy.

Zgłoszenie wstępne: wstępne zgłoszenie – medyczne_1

Podanie: podanie-asystentka-sekretarka-medyczna