UWAGA! OGŁASZAMY NABÓR NA KURS !!! Termin: 24 września 2020 r., godz. 16:00 – 20:00, cena kursu: 120 zł/os., ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych.

Kurs skierowany jest do absolwentów kierunku: Opiekun Medyczny, którego głównym założeniem jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania pomiaru glikemii oraz prowadzenia profilaktyki stopy cukrzycowej u pacjentów/podopiecznych z cukrzycą. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo wykonać pomiar poziomu cukru we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru, oraz przeprowadzić trening umiejętności dbania o stopy osobie chorej na cukrzycę.

Celem kursu jest wyposażenie kursantów w następujące umiejętności:

• Ocena stopnia samodzielności chorego w zakresie wykonania pomiaru poziomu cukru, oraz stosowania zabiegów profilaktycznych.

• Określenie deficytów z zakresu wiedzy i umiejętności.

• Wykonanie pomiaru glikemii za pomocą glukometru.

• Przeprowadzenie treningu umiejętności.

Zgłoszenia wstępne do pobrania: wstępne zgłoszenie – medyczne_1

Podanie do pobrania: Pomiar glikemii z profilaktyką stopy cukrzycowej

Na zgłoszenia wstępne oraz podania czekamy do dnia: 17 września 2020 r.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie zgodne z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z  2019 r. poz. 652).