Kolegium Pracowników Służb Społecznych wchodzące w skład WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu, zrealizowało w dniu 12.04.2024r. w siedzibie Centrum przy ulicy Grobla 26 projekt socjalny mający na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców Poznania i regionu na temat rodzicielstwa zastępczego oraz rozpropagowanie problemu braku rodzin zastępczych. Seminarium pt. “Podmiotem zawsze jest dziecko – Podziel się rodziną” rozpoczęło proces dyskusji i kreatywnych działań wśród specjalistów w celu wypracowania strategii systemowego wsparcia dziecka i rodziny.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z tego wydarzenia oraz zdjęć: https://www.youtube.com/watch?v=YlNqfe400Rs