Szkolenia: specjalizacje

Wyszukaj:/Szkolenia: specjalizacje

Szkolenia na prowadzenie których wymagana jest zgoda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .
W tej kategorii znajdują się głównie szkolenia: specjalizacyjne dotyczące polityki społecznej.
Pozostałe kursy medyczne i społeczne znajdują się w kategorii: Kursy
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (Kkz) znajdują się w kategorii: Kkz

Nabór na Szkolenie specjalizacyjne z zakr. org. pom. społ. – X edycja ZAPRASZAMY !

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu działając w oparciu o zgodę  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.02.2014 r. DPS-VI-5111-1256-32MJ/14:

Ogłasza nabór na szkolenie – Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Termin uruchomienia X edycji Specjalizacji: 26 luty 2022 – zakończenie 13.11.2022. (Egzamin do połowy grudnia, termin będzie podany uczestnikom)!

Harmonogram : Harmonogram skrócony

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej dedykowana jest dla osób, które chcą kierować jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i dlatego są zobowiązane ukończyć powyższe szkolenie .

Warunki szkolenia w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r.[1] oraz na podstawie art. 122 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Realizowany przez Centrum program liczy 285 godzin dydaktycznych (10 godzin konsultacji prac dyplomowych prowadzonych jest w trzech osobnych grupach).

Naszym nadrzędnym celem edukacyjnym jest by osoby zajmujące kierownicze stanowiska  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej odznaczały się interdyscyplinarną wiedzą. Koniecznym zatem staje się posiadanie kompetencji w zakresie zasad udzielania świadczeń pomocy społecznej i prowadzenia postępowań administracyjnych dla ich przyznawania.

Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej zapisu mówiącego o konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kadrę pomocy społecznej podkreśla znaczenie pomocy społecznej jako instytucji polityki państwa jak również wskazuje, że pomaganie innym wymaga profesjonalnego przygotowania zawodowego, które nie kończy się wraz ze zdobyciem dyplomu. Wykonywanie pracy socjalnej, przyznawanie świadczeń, wydawanie wiążących decyzji administracyjnych i zarządzanie instytucjami pomocy społecznej wymaga wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Koszt jednostkowy uczestnika to: 3 100,00 PLN

Program oraz kadra wykładowców: Program Specjalizacji został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu (Dz. U. z 2012, poz.1081). Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Pracy i Polityki społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

Kierownik Kursów Zawodowych

Renata Dobrzyńska

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081).

PEŁNA OFERTA – ZAPISZ SIĘ:

Zgłoszenie wstępne: wstępne-zgłoszenie-specjalizacje

Dokument podania jest dostępny : Podanie – organizacja pomocy społecznej X edycja

INFORMACJE OGÓLNE:

Zajęcia odbywać się będą w budynku WSCKZiU nr 2 przy ulicy Mostowej 6 .
Sprawy administracyjne mogą Państwo załatwić telefonicznie lub e-mailowo:

tel. 505 276 783
e-mail: mwojtas@wsck.pl
INFORMACJE BIEŻĄCE:

Jak dojechać?

z dworca kolejowego lub autobusowego Poznań Główny dojechać można np. tramwajem 5 (Most Dworcowy -> Plac Bernardyński – ok 25 min.) lub dojechać na przystanek AWF + autobus 174 lub ok. 15 min. pieszo. Można też dojść pieszo z Dworca ok. 30-35 min.
z dworca kolejowego Poznań – Garbary ok. 20 min pieszo, lub dojazd autobusami 174 lub 90 (ok. 6 min + 5 min pieszo),
trasę mogą Państwo sprawdzić na stronie http://poznan.jakdojade.pl,
Samochodem można dojechać pod sam budynek przy Mostowej  (miejska strefa parkowania, soboty i niedziele bezpłatnie).
Nie ma możliwości zaparkowania na terenie Centrum.

INNE:

w budynku znajdują się automaty z kawą i przekąskami, w najbliższej okolicy jest kilka punktów gastronomicznych.
REKRUTACJA TRWA  DO 03.01.2022 r.!:
Cena kursu wynosi 3100 zł.
O terminie, w którym należy dokonać jednorazowej wpłaty, poinformujemy Państwa w umowach imiennych.

By |2021-09-16T13:30:52+02:0016 września, 2021|

HARMONOGRAM Szkolenia Specjalizacyjnego z zakr. org. pom. społecznej – IX edycja

Szanowni Państwo !

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej – IX edycja, które rozpoczęliśmy 24.04.2021 r., planowane zakończenie 21.11.2021 r. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niezbędnych zmian i poprawek w harmonogramie, który będzie weryfikowany i wstawiany na stronę z odpowiednią datą.

Harmonogram: Harmonogram edycja 9 Organizator 2021

By |2021-05-10T15:17:34+02:007 maja, 2021|

Nabór na szkolenie ASYSTENT RODZINY

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu ogłasza nabór na szkolenie – Asystent rodziny

Termin uruchomienia szkolenia przewidziany jest na czerwiec 2021 r.

Koszt jednostkowy uczestnika to: 2 600,00 zł

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r poz. 821).  Funkcja Asystenta Rodziny ma wspierać rodziców, którzy z różnych przyczyn napotykają na trudności opiekuńczo – wychowawcze. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niebawem nałoży na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana będzie poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent rodziny zatem ułatwi rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta rodziny będą  działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

Kto może zostać asystentem rodziny?

Osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna. Aby zostać asystentem rodziny muszą: posiadać wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Czas trwania kursu: 230h

Zgłoszenie wstępne: wstępne zgłoszenie – specjalizacje

Podanie na szkolenie: Podanie – Asystent Rodziny

Cel szkolenia: Przygotowanie praktyczne i teoretyczne uczestników szkolenia do pracy  w charakterze asystenta rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należy m.in.: opracowanie  we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej  planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.  Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny.  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA: ASYSTENT RODZINY

TREŚCI KSZTAŁCENIA ZE WSKAZANIEM FORMY REALIZACJI (tematyka  zajęć  uszczegółowiona zgodnie  z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń przygotowujących do pełnienia funkcji asystenta rodziny(Dz. U. Nr 272 poz. 1608).

Program szkolenia: PROGRAM AR

PROGRAM SZKOLENIA  ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 4/2020/Ar z DNIA 22 GRUDNIA  2020r.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje: zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie.
Więcej informacji uzyskasz w sekretariacie WSCKZiU nr 2 w Poznaniu  lub pod numerem telefonu:

61/  852 99 20  lub GSM: 505 276 783

Na zgłoszenia czekamy do 29 kwietnia 2021 r.

By |2021-01-11T13:06:46+01:0011 stycznia, 2021|

Nabór na Szkolenie specjalizacyjne z zakr. org. pom. społ. – IX edycja ZAPRASZAMY !

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu działając w oparciu o zgodę  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.02.2014 r. DPS-VI-5111-1256-32MJ/14:

Ogłasza nabór na szkolenie – Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Termin uruchomienia 9 edycji Specjalizacji 24 kwietnia 2021 – zakończenie 21.11.2021. (Egzamin do połowy grudnia, termin będzie podany uczestnikom)!

Harmonogram : Harmonogram skrócony

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej dedykowana jest dla osób, które chcą kierować jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i dlatego są zobowiązane ukończyć powyższe szkolenie .

Warunki szkolenia w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r.[1] oraz na podstawie art. 122 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Realizowany przez Centrum program liczy 285 godzin dydaktycznych (10 godzin konsultacji prac dyplomowych prowadzonych jest w trzech osobnych grupach).

Naszym nadrzędnym celem edukacyjnym jest by osoby zajmujące kierownicze stanowiska  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej odznaczały się interdyscyplinarną wiedzą. Koniecznym zatem staje się posiadanie kompetencji w zakresie zasad udzielania świadczeń pomocy społecznej i prowadzenia postępowań administracyjnych dla ich przyznawania.

Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej zapisu mówiącego o konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kadrę pomocy społecznej podkreśla znaczenie pomocy społecznej jako instytucji polityki państwa jak również wskazuje, że pomaganie innym wymaga profesjonalnego przygotowania zawodowego, które nie kończy się wraz ze zdobyciem dyplomu. Wykonywanie pracy socjalnej, przyznawanie świadczeń, wydawanie wiążących decyzji administracyjnych i zarządzanie instytucjami pomocy społecznej wymaga wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Koszt jednostkowy uczestnika to: 3 100,00 PLN

Program oraz kadra wykładowców: Program Specjalizacji został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu (Dz. U. z 2012, poz.1081). Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Pracy i Polityki społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

Kierownik Kursów Zawodowych

Renata Dobrzyńska

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081).

PEŁNA OFERTA – ZAPISZ SIĘ:

Zgłoszenie wstępne: wstępne zgłoszenie – specjalizacje

Dokument podania jest dostępny : Podanie – organizacja pomocy społecznej 9 edycja

INFORMACJE OGÓLNE:

Zajęcia odbywać się będą w budynku WSCKZiU nr 2 przy ulicy Mostowej 6 .

sprawy administracyjne mogą Państwo załatwić telefonicznie lub e-mailowo:

 •  tel. 505 276 783
 •  e-mail: mwojtas@wsck.pl

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Jak dojechać?

 • z dworca kolejowego lub autobusowego Poznań Główny dojechać można np. tramwajem 5 (Most Dworcowy -> Plac Bernardyński – ok 25 min.) lub dojechać na przystanek AWF + autobus 174 lub ok. 15 min. pieszo. Można też dojść pieszo z Dworca ok. 30-35 min.
 • z dworca kolejowego Poznań – Garbary ok. 20 min pieszo, lub dojazd autobusami 174 lub 90 (ok. 6 min + 5 min pieszo),
 • trasę mogą Państwo sprawdzić na stronie http://poznan.jakdojade.pl,
 • Samochodem można dojechać pod sam budynek przy Mostowej  (miejska strefa parkowania, soboty i niedziele bezpłatnie).
 • Nie ma możliwości zaparkowania na terenie Centrum.

INNE:

 • w budynku znajdują się automaty z kawą i przekąskami, w najbliższej okolicy jest kilka punktów gastronomicznych.

REKRUTACJA TRWA  DO 09.04.2021 r.!:

  • Cena kursu wynosi 3100 zł.
  • O terminie, w którym należy dokonać jednorazowej wpłaty, poinformujemy w umowach imiennych.
By |2021-04-08T09:04:23+02:0011 stycznia, 2021|

NABÓR! SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ – II EDYCJA!

Na podstawie 121 art. Ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769, z późn. zm.), Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 lutego 2018r. wydał zgodę na prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie Superwizji pracy socjalnej (Dz. U. z 2016., poz. 2087).

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na II edycję szkolenia specjalizacyjnego: superwizja pracy socjalnej, które planujemy rozpocząć w II kwartale 2021 roku pod warunkiem uwzględnienia zmian w rozporządzeniu, które dadzą ośrodkom kształcenia możliwość prowadzenia części zajęć w trybie zdalnym.

Warunkiem przystąpienie do szkolenia jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownik socjalny oraz co najmniej 5 letni staż w zawodzie pracownika socjalnego lub dokumenty potwierdzające doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 500 godzin szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku.

Szkolenie będzie trwało minimum 18 miesięcy.  Koszt szkolenia: 12 600,00 zł ( jest możliwość rozłożenia na raty: I – 4 600,00; II – 4 000,00; III- 4 000,00 zł).

Realizowany przez Centrum program szkolenia liczy 480 godzin dydaktycznych (w tym 100 godzin praktyk superwizyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej).

Program szkolenia – „Superwizja pracy socjalnej” został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w paragrafie 5 i 6 rozporządzenia (Dz. U. z 2016r. Poz. 2087).

Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

Dokumenty niezbędne dla kandydatów ubiegających się o udział w szkoleniu:

wstępne zgłoszenie – specjalizacje

Karta zgłoszenia Superwizja pracy socjalnej

Wniosek o dopuszczenie do szkolenia

Zaświadczenie o posiadaniu stażu w zawodzie pracownik socjalny

lub

Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych

Zaświadczenie o doświadczeniu w zakresie kształcenia pracowników socjalnych

Na zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami czekamy do końca maja 2021 r., w razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem szkolenia p. Rentą Dobrzyńską, tel. 606 104 162 lub p. Magdaleną Wojtas, tel. 505 276 783, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

By |2021-05-04T13:33:49+02:0010 listopada, 2020|

Program szkolenia – Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących, bądź przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz liderów organizacji pozarządowych.

1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
a) kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów
b) zarządzanie zasobami ludzkimi
c) zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej
d) kierowanie i zarządzanie superwizyjne
e) zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego
f) systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
g) kontrola zarządcza

3. Elementy etyki

4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych

7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10. Stres i wypalenie zawodowe

11. Konsultacje pracy dyplomowej 
Prace mogą Państwo pisać u trzech promotorów, którzy zostaną Państwu przedstawieniu na jednym z pierwszych zjazdów.

12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Wizyty studyjne organizowane są w ramach zajęć w weekendy (cztery wizyty), głównie w jednostkach całodobowych.

 

By |2020-08-24T12:12:57+02:0023 kwietnia, 2020|
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis w przeglądarce użytkownika. Ok
Skip to content