Szkolenia: specjalizacje

Wyszukaj:/Szkolenia: specjalizacje

Szkolenia na prowadzenie których wymagana jest zgoda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .
W tej kategorii znajdują się głównie szkolenia: specjalizacyjne dotyczące polityki społecznej.
Pozostałe kursy medyczne i społeczne znajdują się w kategorii: Kursy
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (Kkz) znajdują się w kategorii: Kkz

SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ ZAKOŃCZENIE !!!

Za nami 3 semestry pierwszego w Polsce szkolenia: SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ 📢
Dziękujemy superwizorom oraz wykładowcom za ogrom pracy i przecieranie szlaków, wszystkim słuchaczom za wspólnie spędzony czas i włożony trud. 😃
Życzymy Państwu pomyślnie zdanych egzaminów, zdobycia zasłużonego CERTYFIKATU SUPERWIZORA PRACY SOCJALNEJ 👩‍🎓 oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. 🌺🏆👏
By |2020-07-07T08:34:38+02:006 lipca, 2020|

Zaproszenie na cykl seminariów ON-LINE

Zapraszamy serdecznie na cykl seminariów, organizowanych we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  w Poznaniu jest współorganizatorem spotkań w on-line. Dbając o procesową współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym cyklu seminariów: On-line on-soul 2020  Instytutu Socjologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego

Patronat: Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej.
Będzie to spotkanie dyskusyjne, a zarazem pierwsze otwarte seminarium z cyklu:

„Praca socjalna, izolacja, zdrowie psychiczne. Inspiracją i punktem wyjścia do dyskusji będzie film dokumentalny pt. „Izolacja”. Jego autorzy przyjrzeli się różnym doświadczeniom społecznej izolacji”.

Do zaproszenia dołączamy link  do strony Instytutu Socjologii UJ, na której zamieszczono plan całego cyklu seminariów:  https://socjologia.uj.edu.pl/nauka/on-line-on-soul-2020, gdzie mogą się Państwo zapoznać ze szczegółowymi tematami spotkań seminaryjnych.

Seminarium UJ   

By |2020-06-10T14:07:19+02:0010 czerwca, 2020|

Program szkolenia – Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym

2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
a) kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów
b) zarządzanie zasobami ludzkimi
c) zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej
d) kierowanie i zarządzanie superwizyjne
e) zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego
f) systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
g) kontrola zarządcza

3. Elementy etyki

4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa

5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej

6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych

7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)

9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej

10. Stres i wypalenie zawodowe

11. Konsultacje pracy dyplomowej 
Prace mogą Państwo pisać u trzech promotorów, którzy zostaną Państwu przedstawieniu na jednym z pierwszych zjazdów.

12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Wizyty studyjne organizowane są w ramach zajęć w weekendy (cztery wizyty), głównie w jednostkach całodobowych.

 

By |2020-04-23T12:35:05+02:0023 kwietnia, 2020|

SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu uzyskało

 ZGODĘ

NA PROWADZENIE SZKOLENIA SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

 

Na podstawie 121 art. Ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2017r. poz. 1769, z późn. zm.), Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 lutego 2018r. wydał zgodę na prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie Superwizji pracy socjalnej (Dz. U. z 2016., poz. 2087).

Warunkiem przystąpienie do szkolenia jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownik socjalny oraz co najmniej 5 letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

Szkolenie będzie trwało minimum 18 miesięcy.

Realizowany przez Centrum program szkolenia liczy 480 godzin dydaktycznych (w tym 100 godzin praktyk superwizyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej).

Program oraz kadra wykładowców: Program szkolenia – „Superwizja pracy socjalnej” został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w paragrafie 5 i 6 rozporządzenia(Dz. U. z 2016r. Poz. 2087).

Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

Szczegółowe informacje (zapisy) znajdują się na stronie: https://www.wsck.pl/cku-nr-2/kursy/wstepne-zgloszenia-na-szkolenia/

 

                                                                                                                                                                          Renata Dobrzyńska

                                                                                                                                                              Kierownik kursów zawodowych

 

By |2020-04-23T12:30:54+02:0023 kwietnia, 2020|

Nabór na Szkolenie specjalizacyjne z zakr. org. pom. społ. – IX edycja ZAPRASZAMY !

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego nr 2 w Poznaniu działając w oparciu o zgodę  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.02.2014 r. DPS-VI-5111-1256-32MJ/14:

Ogłasza nabór na szkolenie – Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Termin uruchomienia 9 edycji Specjalizacji przewidziany jest na dzień 06.02.2021 r. – zakończenie 21.11.2021 r. 

Harmonogram skrócony

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej dedykowana jest dla osób, które chcą kierować jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i dlatego są zobowiązane ukończyć powyższe szkolenie .

Warunki szkolenia w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r.[1] oraz na podstawie art. 122 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Realizowany przez Centrum program liczy 285 godzin dydaktycznych (10 godzin konsultacji prac dyplomowych prowadzonych jest w trzech osobnych grupach).

Naszym nadrzędnym celem edukacyjnym jest by osoby zajmujące kierownicze stanowiska  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej odznaczały się interdyscyplinarną wiedzą. Koniecznym zatem staje się posiadanie kompetencji w zakresie zasad udzielania świadczeń pomocy społecznej i prowadzenia postępowań administracyjnych dla ich przyznawania.

Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej zapisu mówiącego o konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kadrę pomocy społecznej podkreśla znaczenie pomocy społecznej jako instytucji polityki państwa jak również wskazuje, że pomaganie innym wymaga profesjonalnego przygotowania zawodowego, które nie kończy się wraz ze zdobyciem dyplomu. Wykonywanie pracy socjalnej, przyznawanie świadczeń, wydawanie wiążących decyzji administracyjnych i zarządzanie instytucjami pomocy społecznej wymaga wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Koszt jednostkowy uczestnika to 3 100,00 PLN

Program oraz kadra wykładowców: Program Specjalizacji został przygotowany przez wykładowców na podstawie wytycznych i zasad określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu (Dz. U. z 2012, poz.1081). Wykładowcy zostali zaakceptowani przez Ministra Pracy i Polityki społecznej, zaznaczyć należy, że jest to kadra dysponująca wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Kadrę stanowią bowiem wykładowcy akademiccy, specjaliści i eksperci w określonych dziedzinach, jak również osoby, które pracują zawodowo w obszarach pracy socjalnej. Materiały merytoryczne przygotowane przez kadrę wykładowców to ekspercki zbiór wiedzy, który otrzymują uczestnicy specjalizacji.

Kierownik Kursów Zawodowych

Renata Dobrzyńska

[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081).

PEŁNA OFERTA – ZAPISZ SIĘ:

wstępne zgłoszenie – specjalizacje

INFORMACJE OGÓLNE:

Ze względu na remont budynku WSCKZiU nr 2 przy ulicy Mostowej 6 zajęcia odbywać się w budynku przy ul. Grobla 26, gdzie na czas długotrwałego remontu przenieśliśmy zaplecze wykładowe i administracyjne.

– sprawy administracyjne mogą Państwo załatwić w  pok.110 (1 piętro)

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Jak dojechać?

    • z dworca kolejowego lub autobusowego Poznań Główny dojechać można np. tramwajem 5 (Most Dworcowy -> Plac Bernardyński – ok 25 min.) lub dojechać na przystanek AWF + autobus 74 lub ok. 15 min. pieszo. Można też dojść pieszo z Dworca ok. 30-35 min.,
  • z dworca kolejowego Poznań – Garbary ok. 20 min pieszo, lub dojazd autobusami 74 lub 90 (ok 6 min + 5 min pieszo),
  • trasę mogą Państwo sprawdzić na stronie http://poznan.jakdojade.pl,
  • Samochodem można dojechać pod sam budynek przy Mostowej lub Garbary (miejska strefa parkowania, soboty i niedziele bezpłatnie). Nie ma możliwości zaparkowania na terenie Centrum.

INNE:

  • w budynku znajdują się automaty z kawą i przekąskami, w najbliższej okolicy jest kilka punktów gastronomicznych.

REKRUTACJA TRWA DO 22 GRUDNIA 2020r.:

By |2020-06-15T10:50:45+02:0023 kwietnia, 2020|

HARMONOGRAM! Superwizja pracy socjalnej.

 

Szanowni Państwo.

Proszę o zapoznanie się harmonogramem, który z przyczyn losowych i niezależnych może ulegać zmianom, a wszelkie zmiany będą podawane na stronie oraz w indywidualnych wiadomościach.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną odwołane zostały wykłady i praktyki 17 zjazdu w dniach 17-19.04.2020 r, przeniesiono na: 19-21.06.2020 r., oraz 18 zjazdu w dniach: 08-10.05.2020 r., przeniesiono na :03-05.07.2020 r. Na zjazd 19 zapraszamy z zachowaniem procedury bezpieczeństwa w dniach: 05-07.06.2020 r. Przeniesione dwa zjazdy odbędą się wg harmonogramu. Zakończenie szkolenia przewidziano w dniu 05.07.2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Harmonogram aktualny z dnia 04.06.2020 r.

04.06.2020 Harmonogram Superw. ostateczny

By |2020-06-17T14:22:30+02:0023 kwietnia, 2020|

HARMONOGRAM! Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – VIII edycja

Szanowni Państwo!

Informujemy o rozpoczynającym się szkoleniu : Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – VIII edycja, który potrwa : od 15 lutego 2020 r.  do 15 listopada 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną odwołane wykłady w dniach 14-15.03.2020 r. oraz 04-05.04.2020 przenosimy na 11-12.07.2020 oraz 29-30.08.2020 , oraz kolejne 25-26.04.2020 na 21-22.11.2020 r.
O terminie egzaminu i obronie prac dyplomowych poinformujemy w późniejszym terminie, Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem:

Harmonogram edycja 8 Organizator 2020

By |2020-05-20T14:15:32+02:0023 kwietnia, 2020|
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis w przeglądarce użytkownika. Ok
Skip to content