W związku z publikacją w dniu 22 stycznia 2024 od godz. 12.00 wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem komputera
przekazujemy następujące informacje:
– Portal zdającego dostępny jest pod adresem:
– Prosimy zdających, aby zalogowali się do portalu do dnia
19 stycznia 2024 w celu sprawdzenia poprawności logowania do
portalu zdającego, a w przypadku problemów z zalogowaniem
skontaktowali się ze szkołą w celu uzyskania nowego kodu
aktywacyjnego.
– Przypominamy, że zdający, aby mógł się zalogować do portalu
musi podać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna hasła to
może je zresetować (nowy link aktywacyjny zostanie wysłany
na adres e-mail podany przez zdającego).
Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub
błędnego adresu e-mail w systemie SIOEPKZ, zdający, aby móc
zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do szkoły
o przekazanie nowego kodu aktywacyjnego.