OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU.

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem:
Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania:
Zał_nr_1_Formularz_zgłoszeniowy_
Za-_nr 2_Oswiadczen ie_o_współpracy

OGŁOSZENIE WYNKU NABORU PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU:

Ogłoszenie wyniku naboru