Ogłaszamy konkurs na filmik krótkometrażowy organizowany w ramach konferencji naukowej realizowanej przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu pt.: „Jak wyrównywać nierówności, aby świat stawał się bardziej przychylny, a życiowe doświadczenie pozwalało przekraczać bariery”.

Konkurs rozpoczął się dnia 17.01.2023r. Celem konkursu jest:

– przygotowanie krótkiego filmu nawiązującego do tematu konferencji,

– upowszechnienie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku,

– inspirowanie młodzieży do działań twórczych,

– rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 15 sekund. Może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie AVI, MPEG, MP4 w rozdzielczości Full HD: 1920×1080.

Wykonany film należy wraz ze skanami formularzy przesłać na adres e-mail sekretariat@medyk-rawicz.com.pl do dnia 22.02.2023r.

Regulamin oraz pliki do pobrania :

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2