W dniach 15 – 16. 09.2023r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu, przy ul. Mostowa 6, w nowo oddanej siedzibie placówki w  kooperacji i współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej z siedzibą w Krakowie odbędzie się  II Seminarium Edukacyjne pt. Poznańska kuźnia superwizji pracy socjalnej – Superwizja pracy socjalnej dla praktyków – potrzeby i oczekiwania. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest  integracja środowiska certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej w Polsce oraz w Europie oraz praca nad standaryzacją usług w obszarach pomocy społecznej w Polsce.

Seminarium edukacyjne certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej w Poznaniu jest kontynuacją wspólnej pracy nad standaryzacją superwizji pracy socjalnej w Polsce. Rozpoczęliśmy ten proces w 2022 r. podczas pierwszego spotkania seminaryjnego w Poznaniu. W roku bieżącym podczas spotkań warsztatowych wspólne pochylimy  się nad tzw. „dobrą praktyką” w zakresie superwizji pracy socjalnej oraz podzielimy  się ciekawymi badaniami i towarzyszącymi im refleksjami wokół superwizji pracy socjalnej. Warsztaty realizowane podczas seminarium będą platformą wymiany doświadczeń certyfikowanych superwizorów  pracy socjalnej w zakresie plusów i minusów pracy superwizyjnej oraz  dylematów etycznych w kwestii namysłu nad kodeksem etycznym superwizora pracy socjalnej.

Mamy nadzieję również na efektywną pracę w  zakresie procesowego  wypracowywania nowych standardów  pracy superwizyjnej oraz przygotowania, tym samym rekomendacji dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych. Mamy nadzieję na coroczne  cykliczne spotkania szkoleniowe w Poznaniu.

Link do zgłoszenia:
Formularz zgłoszenia w II Seminarium Edukacyjnym pt. Poznańska kuźnia superwizji pracy socjalnej – Superwizja pracy socjalnej dla praktyków – potrzeby i oczekiwania – Poznań, 15-16 września 2023 r. (google.com)

Prosimy o zapoznanie się z programem seminarium i odpłatnością oraz wydruk oświadczenia RODO.

ZAPROSZENIE dla Superwizorów

PROGRAM dla Superwizorów

Zgoda RODO dla Superwizorów-1

PLAKAT SUPERWIZJA