W tym roku Grupa Słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w składzie: Bożena Cierpińska, Łukasz Dzieżyc, Lech Łączkowski, Marcin Kołata, Katarzyna Kościelniak, Marta Krawczyk, Natalia Matuszewska, Marta Mulawka, Martyna Nowicka, Marta Orchowska, Alicja Szkudłapska i Monika Szlawska pod opieką merytoryczną mgr Marii Krupeckiej w ramach pracy dyplomowej przygotowała projekt socjalny pt. „Informator dla osób w kryzysie bezdomności i instytucji pracujących w tym obszarze”.
Głównym celem projektu była aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy o formach pomocy osobom w kryzysie bezdomności na terenie miasta Poznania. Poniżej udostępniamy owoc tej pracy, wierząc, że stanie się on realnym narzędziem zwiększania dostępności do informacji, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć pomoc, a także przysłuży się pracownikom instytucji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.