Jak tradycja nakazuje i w tym roku ogłaszamy kolejną edycję konkursu fotograficznego pod nazwą “W centrum fotografii-nasze zawody w obiektywie”

Zapraszamy słuchaczy WSCKZiU do licznego wzięcia udziału. Gwarantujemy atrakcyjne nagrody, również dla szkół.

  1. Uczestnicy składają prace konkursowe w sekretariacie swojego Centrum (osobiście lub pocztą – decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 20 listopada 2023 r.
  2. Zebrane prace Centra przekazują do Koordynatora konkursu na adres: Departament Edukacji UMWW al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, do 24 listopada 2023 r. z dopiskiem Konkurs fotograficzny „W Centrum Fotografii – nasze zawody w obiektywie”

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi 19 grudnia 2023 r. w siedzibie WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy dostępne w Regulaminie konkursu: REGULAMIN