📣UWAGA📢
Słuchacze Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie: „W Centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie”, w którym szkoły, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, będą mogły zaprezentować swoje kierunki kształcenia oraz bazę edukacyjną. 🧑‍⚕️👨‍⚕️👷‍♀️👨‍🔬🦷
Inicjatywą konkursu jest prezentacja zawodów medycznych i społecznych. Wyłonione podczas konkursu prace fotograficzne użyte zostaną do działań promocyjnych zawodów szkolnictwa zawodowego. 🦷👨‍🔬👨‍⚕️👷‍♀️
Uczestnicy składają prace konkursowe w sekretariacie Centrum (osobiście lub pocztą– decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 20 listopada 2020 r. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa nie będą brane pod uwagę.
ZAPRASZAMY do zapoznania się z regulaminem konkursu: