UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY 🎞📷
Zapraszamy słuchaczy i sympatyków do wzięcia udziału w Otwartym Konkursie Fotograficznym organizowanym przez WSCKZiU w Gnieźnie. 🤗
Do konkursu zgłaszamy jedną nieoprawioną fotografię ( 20 x 30 cm) przedstawiającą Polskę, Polaków dnia dzisiejszego oraz pomięć Konstytucji 3 Maja wraz z następującymi dokumentami :
– Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Formularz zgłoszeniowy
– Oświadczenie Uczestnika Konkursu Oświadczenie uczestnika konkursu
– Informacja dla uczestnika Konkursu Informacja dla uczestnika konkursu
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu: Regulamin konkursu Fotograficznego
Prace wysyłamy pocztą do dnia 10 kwietnia 2021 r ( decyduje data stempla pocztowego) na adres:
WSCKZiU w Gnieźnie
ul. Mieszka I 27
62-200 Gniezno
z dopiskiem Konkurs Fotograficzny.
UCZESTNICTWO W KONKURSIE PROSZĘ TAKŻE ZGŁOSIĆ W INFORMACJI e-mailowej do dnia 08 kwietnia 2021 r.: mwojtas@wsck.pl oraz j.dutkiewicz@wsck.pl