Nasza szkoła WSCKZiU nr 2 wprowadza do programu nauczania innowacyjne technologie cyfrowego
wykonania konstrukcji protetycznych z zastosowaniem programu ExoCad.
W firmie Holtrade odbyło się szkolenie z zakresu doskonalenia nauczycieli w systemach CADCAM.