W dniu 18.04.2023 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul Ugory 18/20 w Poznaniu z inicjatywy Pani Joanny Olenderek zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznania,  odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania dedykowanych szkoleń dla kadr domów pomocy społecznej w Poznaniu. W spotkaniu wzięły udział Panie Renata Dobrzyńska i Mirosława Rubach reprezentujące Wielkopolskie Samorządowe  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu.

Każdego roku pojawiają się nowe palące problemy i zagadnienia, którym należy się przyjrzeć, wspólnie przedyskutować, aby móc wdrożyć nowoczesne metody i techniki pracy oraz docenić i wesprzeć pracowników,  tym razem pochylaliśmy się nad propozycją szkoleń przeznaczonych dla kadr DPS.  Dzięki  międzyinstytucjonalnej współpracy placówek reprezentowanych przez dyrektorów domów pomocy społecznej, przedstawicielom pracowników oraz przedstawicielom instytucji kształcących i doskonalących kadry pomocy społecznej  w Poznaniu   można było aktywnie i przede wszystkim  kreatywnie pracować nad  rozszerzeniem oferty szkoleń. Intencją pomysłodawców  jest by tworzyć programy szkoleń zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.

Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów WSCKZiU Nr 2  w Poznaniu – psychologów, pedagogów, pielęgniarki i  ratowników medycznych, którzy zdobyli doświadczenie pracując w placówkach pomocy społecznej.

Szkolenia będą realizowane w  naszej siedzibie przy ul. Mostowej 6 w Poznaniu oraz na terenie placówki zamawiającej.