𝕌𝕎𝔸𝔾𝔸! 📣
𝕆ℙ𝕀𝔼𝕂𝕌ℕ𝕆𝕎𝕀𝔼 𝕄𝔼𝔻𝕐ℂℤℕ𝕀 ! 📣📣🧑‍⚕️👨‍⚕️ 📣📣
ℝ𝕆ℤ𝕊ℤ𝔼ℝℤ𝔼ℕ𝕀𝔼 𝕂𝕎𝔸𝕃𝕀𝔽𝕀𝕂𝔸ℂ𝕁𝕀! 📣📣🧑‍⚕️👨‍⚕️ 📣📣
ℝ𝕦𝕤𝕫𝕪ł𝕒 𝕣𝕖𝕜𝕣𝕦𝕥𝕒𝕔𝕛𝕒 𝕕𝕝𝕒 𝕠𝕡𝕚𝕖𝕜𝕦𝕟ó𝕨 𝕞𝕖𝕕𝕪𝕔𝕫𝕟𝕪𝕔𝕙 𝕜𝕤𝕫𝕥𝕒ł𝕔𝕠𝕟𝕪𝕔𝕙 𝕨 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕪𝕞 𝕤𝕪𝕤𝕥𝕖𝕞𝕚𝕖 (𝕜𝕨𝕒𝕝𝕚𝕗𝕚𝕜𝕒𝕔𝕛𝕖 ℤ.𝟜, 𝕄𝕊.𝟘𝟜, 𝕄𝔼𝔻.𝟘𝟛), 𝕕𝕫𝕚ę𝕜𝕚 𝕜𝕥ó𝕣𝕖𝕞𝕦 𝕠𝕤𝕠𝕓𝕪 𝕡𝕠𝕤𝕚𝕒𝕕𝕒𝕛ą𝕔𝕖 𝕕𝕪𝕡𝕝𝕠𝕞 𝕠𝕡𝕚𝕖𝕜𝕦𝕟𝕒 𝕞𝕖𝕕𝕪𝕔𝕫𝕟𝕖𝕘𝕠 𝕞𝕠𝕘ą 𝕦𝕫𝕪𝕤𝕜𝕒ć 𝕜𝕠𝕞𝕡𝕖𝕥𝕖𝕟𝕔𝕛𝕖 𝕨𝕡𝕣𝕠𝕨𝕒𝕕𝕫𝕠𝕟𝕖 𝕨 𝕜𝕨𝕒𝕝𝕚𝕗𝕚𝕜𝕒𝕔𝕛𝕚 𝕄𝔼𝔻.𝟙𝟜. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja  2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1087).

ℙ𝕣𝕠𝕛𝕖𝕜𝕥 𝕛𝕖𝕤𝕥 𝕓𝕖𝕫𝕡ł𝕒𝕥𝕟𝕪 𝕕𝕝𝕒 𝕦𝕔𝕫𝕖𝕤𝕥𝕟𝕚𝕜ó𝕨 𝕚 𝕓ę𝕕𝕫𝕚𝕖 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕫𝕠𝕨𝕒𝕟𝕪 𝕨 𝕕𝕨ó𝕔𝕙 𝕗𝕠𝕣𝕞𝕒𝕔𝕙 𝕥𝕖𝕠𝕣𝕖𝕥𝕪𝕔𝕫𝕟𝕖𝕛 (𝕠𝕟𝕝𝕚𝕟𝕖) 𝕚 𝕡𝕣𝕒𝕜𝕥𝕪𝕔𝕫𝕟𝕖𝕛 (𝕨 𝕣óż𝕟𝕪𝕔𝕙 𝕞𝕚𝕖𝕛𝕤𝕔𝕠𝕨𝕠ś𝕔𝕚𝕒𝕔𝕙, 𝕝𝕚𝕤𝕥𝕒 𝕓ę𝕕𝕫𝕚𝕖 𝕠𝕡𝕦𝕓𝕝𝕚𝕜𝕠𝕨𝕒𝕟𝕒 𝕨 𝕡óź𝕟𝕚𝕖𝕛𝕤𝕫𝕪𝕞 𝕥𝕖𝕣𝕞𝕚𝕟𝕚𝕖). ℙ𝕣𝕠𝕛𝕖𝕜𝕥 𝕤𝕜𝕚𝕖𝕣𝕠𝕨𝕒𝕟𝕪 𝕛𝕖𝕤𝕥 𝟡𝟘𝟘𝟘 𝕠𝕡𝕚𝕖𝕜𝕦𝕟ó𝕨 𝕞𝕖𝕕𝕪𝕔𝕫𝕟𝕪𝕔𝕙 𝕫 𝕠𝕓𝕤𝕫𝕒𝕣𝕦 𝕔𝕒ł𝕖𝕘𝕠 𝕜𝕣𝕒𝕛𝕦, 𝕜𝕥ó𝕣𝕫𝕪 𝕦𝕫𝕪𝕤𝕜𝕒𝕝𝕚 𝕜𝕨𝕒𝕝𝕚𝕗𝕚𝕜𝕒𝕔𝕛𝕖 𝕕𝕠 𝕨𝕪𝕜𝕠𝕟𝕪𝕨𝕒𝕟𝕚𝕒 𝕫𝕒𝕨𝕠𝕕𝕦 𝕡𝕣𝕫𝕖𝕕 𝕕𝕟𝕚𝕖𝕞 𝟙 𝕨𝕣𝕫𝕖ś𝕟𝕚𝕒 𝟚𝟘𝟚𝟙 𝕣.
𝕁𝕖𝕤𝕥 𝕥𝕠 𝕛𝕖𝕕𝕪𝕟𝕒 𝕞𝕠ż𝕝𝕚𝕨𝕠ść, 𝕓𝕪 𝕦𝕫𝕪𝕤𝕜𝕒ć 𝕕𝕠𝕕𝕒𝕥𝕜𝕠𝕨𝕖 𝕜𝕠𝕞𝕡𝕖𝕥𝕖𝕟𝕔𝕛𝕖. 𝕎𝕤𝕫𝕖𝕝𝕜𝕚𝕖 𝕚𝕟𝕟𝕖 𝕡ł𝕒𝕥𝕟𝕖 𝕜𝕦𝕣𝕤𝕪 𝕠𝕗𝕖𝕣𝕠𝕨𝕒𝕟𝕖 𝕡𝕣𝕫𝕖𝕫 𝕗𝕚𝕣𝕞𝕪 𝕟𝕚𝕖 𝕓ę𝕕ą 𝕦𝕫𝕟𝕒𝕟𝕖 𝕡𝕣𝕫𝕖𝕫 𝕡𝕣𝕒𝕔𝕠𝕕𝕒𝕨𝕔ę.
ℝ𝕖𝕘𝕦𝕝𝕒𝕞𝕚𝕟, 𝕕𝕠𝕕𝕒𝕥𝕜𝕠𝕨𝕖 𝕚𝕟𝕗𝕠𝕣𝕞𝕒𝕔𝕛𝕖 𝕚 𝕗𝕠𝕣𝕞𝕦𝕝𝕒𝕣𝕫 𝕣𝕖𝕜𝕣𝕦𝕥𝕒𝕔𝕛𝕚 𝕕𝕠𝕤𝕥ę𝕡𝕟𝕖 𝕤ą 𝕟𝕒 𝕤𝕥𝕣𝕠𝕟𝕚𝕖:

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html