𝐒Ł𝐔𝐂𝐇𝐀𝐂𝐙𝐄 𝐊𝐈𝐄𝐑𝐔𝐍𝐊𝐔: 𝐏𝐑𝐀𝐂𝐎𝐖𝐍𝐈𝐊 𝐒𝐎𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐘!
Zapraszamy na inaugurację roku szkolnego 2022/2023 oraz zajęcia w dniach:
𝟎𝟏.𝐗. 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐨𝐝 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟗:𝟎𝟎 𝐝𝐨 𝟏𝟕:𝟒𝟎
𝟎𝟐.𝐗. 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐨𝐝 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟖:𝟏𝟓 𝐝𝐨 𝟏𝟕:𝟒𝟎