Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka dają dzieciom szansę na normalne dzieciństwo i lepszy start w przyszłość. Sytuacja, w której dziecko nie może wychowywać się w domu rodzinnym, jest zawsze trudna. 👼Dorośli powinni robić wszystko, by dzieciom znajdującym się przecież w wyjątkowo trudnej sytuacji, jaką jest umieszczenie w pieczy zastępczej, było jak najlepiej. 👨‍👨‍👧‍👦Rodzinna piecza zastępcza jest szansą dla dzieci na drugi dom, jeżeli nie mają możliwości mieszkania w domu biologicznym. Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku, a bardzo często także jego rodzinie biologicznej, która znalazła się w kryzysowej sytuacji. Rodzice muszą liczyć się z tym, że dziecko nie jest im przyznane raz na zawsze i że może ono wrócić do swojej prawdziwej rodziny, jeśli uda jej się pokonać życiowy kryzys.
Nie możemy pozostawać obojętnymi na opisany problem, dlatego Słuchacze WSCKZiUNr2/Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu , kierunek pracownik socjalny, podejmują współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu, aby wspólnie przygotować strategię opanowania ważnego problemu w Poznaniu. W tym celu uruchamiamy wspólny projekt socjalny, który ma na celu rozpropagowanie zainteresowania, tym ważkim problemem społecznym, rozpoczynamy od badań terenowych czyli diagnozy społecznej, dlatego drogie mieszkanki i mieszkańcy Poznania zapowiadamy nasze działania na ulicach Poznania.
Renata Dobrzyńska
Promotor/Koordynator Projektu