Szanowni Państwo.

Rozpoczęliśmy prace związane z przebudową budynków położonych w Poznaniu przy ulicy Grobla 26 należących do kompleksu szkoły przy ulicy Mostowej 6.

Decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zadanie pod nazwą: “Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu” ruszyło pełną parą. Jest to pierwszy etap przygotowania do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26.

Gdańskie biuro projektowe TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. wyłonione w drodze przetargu zobowiązało się przygotować projekt budowlany. Koncepcja wykorzystania budynków opracowana przez Zbigniewa Andrzejewskiego dyrektora WSCKZiU nr 2 w Poznaniu oraz współpracowników, przewiduje docelowo stworzenie Centrum Senioralnego dla mieszkańców miasta Poznania a  jednocześnie stworzenie zaplecza do realizacji zajęć praktycznych dla słuchaczy szkół podległych pod Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ta śmiała koncepcja stanowi odpowiedź na: z jednej strony zapotrzebowanie na miejsca aktywizacji osób w starszym wieku a z drugiej wpisuje się w perspektywę finansowania poprzez programy aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.