„Aby się poprawiać, trzeba się zmieniać. Aby być doskonałym, trzeba zmieniać się często.” (Winston Churchill).

„Superwizja pracy socjalnej to aktywność interpersonalna, która umożliwia praktykom refleksję nad związkami pomiędzy celami i procedurami w ich pracy, która to stwarza kontekst wspierający, administracyjny i rozwojowy co wzmacnia otwartość na potrzeby drugiego człowieka.”

Seminarium Edukacyjne w Poznaniu stało się w dniach 7-8.04.2022 przestrzenią twórczego myślenia, przełamywania utartych schematów, analizowania spraw z różnych punktów widzenia oraz  wypracowywania ważkich kwestii dotyczących natury rzeczy czyli superwizji pracy socjalnej w Polsce.