TECHNIK REKLAMY KKZ

Symbol cyfrowy zawodu: 333907
Kwalifikacje zawodowe uzyskane
w wyniku kształcenia:         PGF.07.

Wykonywanie przekazu reklamowego

okres nauki: 8  miesięcy w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ( KKZ ), nauka bezpłatna, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Technik reklamy to zawód szerokoprofilowany, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowania graficznego. Technik reklamy zajmuje się planowaniem, realizacją i badaniem kampanii reklamowych. Jego kreatywność nie zna granic – z łatwością wymyśla hasła reklamowe, zajmuje się organizacją sesji zdjęciowej, wg swojej wizji pisze scenariusz do reklamy. Jego wyobraźnia nie zna granic!. Należy podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowo powstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

UWAGA, WYKAZ GODZIN I PRZEDMIOTÓW WKTÓTCE W ZAKŁADCE PLANY ZAJEĆ !