Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KKZ

Wyszukaj:/Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KKZ

NAUKA BEZPŁATNA.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie wraz z zrealizowaniem praktyk zawodowych w ramach kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.
Tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia.

FOTOGRAF KKZ

FOTOGRAF KKZ

Symbol cyfrowy zawodu:      343101
Kwalifikacje zawodowe uzyskane
w wyniku kształcenia: AUD.02.

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

okres nauki: 10  miesięcy w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ( KKZ ), nauka bezpłatna, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym tj. piątki po południu oraz soboty i niedziele od rana.

UWAGA, PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI NA TEMAT EGZAMINÓW !

Informacja Egzamin 2022 Fotograf

Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych  do pobrania:

Dziennik praktyk: Dziennik praktyk

Oświadczenie ubezpieczenia: Oświadczenie ubezpieczenia

Potwierdzenie praktyki zawodowej: Potwierdzenie praktyki zawodowej

Projekt praktyk zawodowych: Projekt praktyk zawodowych

Regulamin oceniania: Regulamin oceniania

Regulamin praktyk zawodowych: Regulamin praktyk zawodowych

Skierowanie na praktyki zawodowe: Skierowanie na praktyki zawodowe

Po umowę i pieczęć na dokumenty zapraszamy do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

 

By |2022-03-24T10:16:02+01:007 kwietnia, 2021|
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis w przeglądarce użytkownika. Ok
Skip to content